SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG  THPT  CHUYÊN

NGUYỄN TRÃI

 

 
 
 

 

 

Số:            /TB-CNT

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        

Hải Dương, ngày 10 tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng giáo viên năm 2023

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2322/KH-UBND ngày 30/06/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023;

Căn cứ Công văn số 854/SNV-CCVC ngày 8/8/2023 của Sở Nội vụ Hải Dương phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023;

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 02 người, cụ thể:

          - Vị trí Giáo viên trung học phổ thông 02 người, trong đó:

                   + Giáo viên môn chuyên Toán: 01 người

                   + Giáo viên môn chuyên Hóa học: 01 người

2. Phương thức tuyển dụng:  Xét tuyển theo vị trí việc làm

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

3.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

- Tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy loại Khá trở lên, có chuyên ngành đào tạo giáo viên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Trường hợp người đăng kí dự tuyển không tốt nghiệp Đại học sư phạm thì phải có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại Khá trở lên với các chuyên ngành liên quan đến chuyên ngành cần tuyển; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo nội dung công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ GD&ĐT về một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

b. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

          Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi  (địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Tân Bình – TP Hải Dương, ĐT liên hệ: 02203897200) hoặc gửi theo đường bưu chính.

          c. Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/8/2023 đến hết ngày 08/09/2023 (trong giờ hành chính).

5. Hình thức, nội dung xét tuyển

*Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng kí dự tuyển

Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn được dự vòng 2 để báo cáo Hội đồng tuyển dụng giáo viên. Thời gian thực hiện xong trước 15/9/2023. Hội đồng tuyển dụng viên chức họp thống nhất danh sách những người đủ điều kiện tham dự vòng 2.

* Vòng 2: Thi thực hành

a. Nội dung thi:

Dạy 01 tiết bất kỳ cho lớp chuyên khối 11 theo chương trình chuyên sâu môn Toán, Hóa học lớp 11 trường THPT chuyên. Người dự tuyển môn Toán dạy tại lớp 11 Toán, người dự tuyển môn Hóa học dạy tại lớp 11 Hóa.

b. Thời gian thi: 45 phút.

c. Thang điểm: 100 điểm.

d. Xác định người trúng tuyển:

 Thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

6. Thời gian và địa điểm tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng sẽ gửi thông báo cho thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm làm thủ tục thi thực hành (vòng 2). Thời gian gửi thông báo xong trước 20/9/2023.

Mọi thông tin theo dõi trên website của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tại địa chỉ: www.chuyennguyentrai.edu.vn

 

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Thông tin chi tiết cần liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 02203.897.200 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Báo Hải Dương;

- Sở GD&ĐT;                      

- Website www.chuyennguyentrai.edu.vn;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trịnh Ngọc Tùng