Thứ ba, ngày 23 tháng 07 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Tài liệu nổi bật

Quyết định của Sở GD&ĐT bàn hành Quy chế sử dụng hệ thống CSDL Hải Dương

Quyết định của Sở GD&ĐT bàn hành Quy chế sử dụng hệ thống CSDL Hải Dương
Quyết định của Sở GD&ĐT bàn hành Quy chế sử dụng hệ thống CSDL Hải Dương

Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đòng nhân dân tỉnh Hải Dương

Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ theo hình thức trực tuyến

Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ theo hình thức trực tuyến
Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ theo hình thức trực tuyến

Nghị định 53/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Nghị định 53/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Nghị định 53/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2023-2024

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2023-2024
Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2023-2024

Hướng dẫn thực hiện dân chủ và tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2023-2024

Hướng dẫn thực hiện dân chủ và tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2023-2024
Hướng dẫn thực hiện dân chủ và tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2023-2024

Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

Luật số 10/2022/QH15 - Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Luật số 10/2022/QH15 - Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Luật số 10/2022/QH15 - Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Các hướng dẫn về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức

Các hướng dẫn về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức
Các hướng dẫn về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức

Luật 06/2022/QH15 về Luật thi đua, khen thưởng

Luật 06/2022/QH15 về Luật thi đua, khen thưởng
Luật 06/2022/QH15 về Luật thi đua, khen thưởng