Thứ bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2020
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL
Dạy bằng cả Trái Tim
Học bằng Cả Khát Vọng

Tài liệu nổi bật

Đề thi năng khiếu năm học 2017-2018

Đề thi năng khiếu năm học 2017-2018
Đề thi năng khiếu lần 4 lớp 10 Tin năm học 2017-2018

Đề thi năng khiếu năm học 2017-2018

Đề thi năng khiếu năm học 2017-2018
Đề thi năng khiếu lần 3 lớp 10 Tin năm hoc 2017- 2018

Đề thi năng khiếu lần 1 năm hoc 2018-2019

Đề thi năng khiếu lần 1 năm hoc 2018-2019
Đề thi năng khiếu lần 1 lớp 10 Tin năm học 2018-2019

Đề thi năng khiếu năm học 2015-2016

Đề thi năng khiếu năm học 2015-2016
Đề thi năng khiếu lần 2 năm học 2015-2016

Đề thi năng khiếu năm hoc 2015-2016

Đề thi năng khiếu  năm hoc 2015-2016
Đề thi năng khiếu lần 3 năm hoc 2015-2016

Đề thi năng khiếu lần 1 năm học 2017-2018

Đề thi năng khiếu lần 1 năm học 2017-2018
Đề thi năng khiếu lần 1 Môn Tin học năm học 2017-2018

Đề thi năng khiếu năm học 2015-2016

Đề thi năng khiếu năm học 2015-2016
Đề thi năng khiếu Tin 10 lần 1 năm học 2015-2016

Đề thi năng khiếu năm học 2016-2017

Đề thi năng khiếu năm học 2016-2017
Đề thi Năng khiếu môn Tin học lần 1 năm học 2016-2017

Đề thi HSG Tỉnh

Đề thi HSG Tỉnh
Đề thi học sinh giỏi Tỉnh môn Tin học lớp 12 năm học 2013-2014  

Đề thi HSG các trường chuyên vùng duyên hải

Đề thi HSG các trường chuyên vùng duyên hải
Môn Tin học lớp 10 năm học 2011-2012