Thứ sáu, ngày 02 tháng 06 năm 2023
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Tài liệu nổi bật

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Vật lý. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật lý - Năm học: 2021-2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật lý - Năm học: 2021-2022
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật lý - Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Vật lý chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Vật lý chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo môn Vật lý chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2020-2021

Đề thi thử môn Vật lý - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Vật lý - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Vật lý năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Vật lý - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Vật lý - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Vật lý - Năm học 2019-2020