Thứ hai, ngày 27 tháng 05 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL
Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia từ năm 2011 đến 2024

Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia từ năm 2011 đến 2024

15h:55' 27/01/2024   |   36088
Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia từ năm 2011 đến 2024
Danh sách các học sinh đạt giải HSG QG từ năm 1985 đến 2000

Danh sách các học sinh đạt giải HSG QG từ năm 1985 đến 2000

16h:54' 22/03/2023   |   9870
Danh sách các học sinh đạt giải HSG QG từ năm 1985 đến 2000
Danh sách các học sinh đạt giải Olympic Quốc tế và Khu vực

Danh sách các học sinh đạt giải Olympic Quốc tế và Khu vực

16h:54' 22/03/2023   |   3453
Danh sách các học sinh đạt giải Olympic Quốc tế và Khu vực
Danh sách học sinh đạt giải trong cuộc thi KHKT cấp Quốc gia

Danh sách học sinh đạt giải trong cuộc thi KHKT cấp Quốc gia

07h:20' 22/06/2020   |   2765
Danh sách học sinh đạt giải trong cuộc thi KHKT cấp Quốc gia
Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia từ năm 2001 đến 2010

Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia từ năm 2001 đến 2010

14h:01' 16/04/2020   |   10444
Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia từ năm 2001 đến 2010