Thứ ba, ngày 27 tháng 02 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Hội đồng trường

Ông Trịnh Ngọc Tùng

Ông Trịnh Ngọc Tùng

Chức vụ: Chủ tịch

Ngày sinh: 05/01/1971

Trình độ: Tiến sĩ

Email: tungtrinhngoc.nthd@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Hà

Bà Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Thư kí

Ngày sinh: 03/11/1973

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nguyenthihanthd@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh

Chức vụ: Ủy viên

Ngày sinh: 08/05/1970

Trình độ: Thạc sĩ

Email: hongthanhsu@gmail.com

Ông Mạc Đăng Nghị

Ông Mạc Đăng Nghị

Chức vụ: Ủy viên

Ngày sinh: 08/03/1979

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nghinthd@gmail.com

Ông Bùi Hữu Hải

Ông Bùi Hữu Hải

Chức vụ: Ủy viên

Ngày sinh: 10/01/1982

Trình độ: Thạc sĩ

Email: buihaint@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Ngà

Bà Nguyễn Thị Ngà

Chức vụ: Ủy viên

Ngày sinh: 16/02/1974

Trình độ: Sau Đại học

Email: nganguyentraihd@gmail.com

Bà Lưu Thu Liên

Bà Lưu Thu Liên

Chức vụ: Ủy viên

Ngày sinh: 07/10/1991

Trình độ: Thạc sĩ

Email: luuthulien610@gmail.com

Ông Nguyễn Dũng

Ông Nguyễn Dũng

Chức vụ: Ủy viên

Ngày sinh: 20/12/1981

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ngdung2021@gmail.com

Ông Phạm Công Quảng

Ông Phạm Công Quảng

Chức vụ: Ủy viên

Ngày sinh: 28/04/1981

Trình độ: Thạc sĩ

Email: quangthnt@gmail.com

Ông Bùi Đình Nhiễu

Ông Bùi Đình Nhiễu

Chức vụ: Ủy viên

Ngày sinh: 22/07/1967

Trình độ: Thạc sĩ

Email: buidinhnhieu@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Nga

Bà Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: Ủy viên

Ngày sinh: 07/12/1980

Trình độ: Thạc sĩ

Email: tthuynga712@gmail.com

Bà Nguyễn Thanh Lương

Bà Nguyễn Thanh Lương

Chức vụ: Ủy viên

Ngày sinh: 23/12/1977

Trình độ: Đại học

Email: nguyenthanhluong2001@gmail.com

Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung

Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung

Chức vụ: Ủy viên

Ngày sinh: 12/12/1975

Trình độ: Đại học

Email: hoangnhung2007@gmail.com

Chế độ đêm (Night Mode)?

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến
232
Tổng lượt truy cập
12957280

Liên kết website

Facebook Nguyễn Trãi

Sở Giáo Dục và Đào tạo Hải Dương