Theo thông báo số 167/TB-CNT về việc thông báo nhập học đối với học sinh Khối 10 năm học 2023-2024 thì học sinh đến nhập học cần nộp 02 bản xác nhận cư trú do công an phường (xã) cấp (phô tô công chứng) để nhà trường làm minh chứng cho học sinh hưởng sinh hoạt phí theo Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND Tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên việc xin bản xác nhận cư trú sẽ vất vả cho học sinh, CMHS và công an các phường xã, nên nhà trường sẽ dùng căn cước công dân của học sinh để tra cứu trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

Vì vậy khi nhập học học sinh khối 10 năm học 2023-2024 không cần nộp 02 bản xác nhận cư trú nữa.
Chi tiết đọc tại: 

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 

Tác giả: Lưu Thu Liên