Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL
Lịch công tác tháng 12/2023

Lịch công tác tháng 12/2023

09h:19' 25/11/2023   |   131
Lịch công tác tháng 12/2023
Lịch công tác tháng 11/2023

Lịch công tác tháng 11/2023

14h:55' 28/10/2023   |   229
Lịch công tác tháng 11/2023
Lịch công tác tháng 10/2023

Lịch công tác tháng 10/2023

07h:25' 23/09/2023   |   412
Lịch công tác tháng 10/2023
Kế hoạch tổ chức các kỳ thi, khảo sát cấp trường năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức các kỳ thi, khảo sát cấp trường năm học 2023-2024

09h:27' 23/08/2023   |   277
Kế hoạch tổ chức các kỳ thi, khảo sát cấp trường năm học 2023-2024
Lịch công tác tháng 8+9/2023

Lịch công tác tháng 8+9/2023

09h:25' 23/08/2023   |   268
Lịch công tác tháng 8+9/2023
Thông báo điều chỉnh Lịch công tác tháng 5/2023

Thông báo điều chỉnh Lịch công tác tháng 5/2023

16h:01' 05/05/2023   |   514
Điều chỉnh Lịch công tác tháng 5/2023
Lịch công tác tháng 5/2023

Lịch công tác tháng 5/2023

10h:58' 26/04/2023   |   518
Lịch công tác tháng 5/2023
Lịch công tác tháng 4/2023

Lịch công tác tháng 4/2023

15h:43' 22/03/2023   |   658
Lịch công tác tháng 4/2023
Lịch công tác tháng 3/2023

Lịch công tác tháng 3/2023

15h:42' 25/02/2023   |   338
Lịch công tác tháng 3/2023
Lịch công tác tháng 2/2023

Lịch công tác tháng 2/2023

15h:39' 22/01/2023   |   286
Lịch công tác tháng 2/2023
Lịch công tác tháng 1/2023

Lịch công tác tháng 1/2023

15h:22' 25/12/2022   |   267
Lịch công tác tháng 1/2023
Lịch công tác tháng 12/2022

Lịch công tác tháng 12/2022

08h:24' 25/11/2022   |   825
Lịch công tác tháng 12/2022
Lịch công tác tháng 11/2022

Lịch công tác tháng 11/2022

09h:26' 28/10/2022   |   693
Lịch công tác tháng 11/2022
Lịch công tác tháng 10/2022

Lịch công tác tháng 10/2022

17h:40' 21/09/2022   |   984
Lịch công tác tháng 10/2022
Lịch công tác tháng 9/2022

Lịch công tác tháng 9/2022

16h:40' 26/08/2022   |   826
Lịch công tác tháng 9/2022
Lich công tác tháng 8/2022

Lich công tác tháng 8/2022

09h:27' 02/08/2022   |   1064
Lich công tác tháng 8/2022
Lịch công tác tháng 5/2022

Lịch công tác tháng 5/2022

16h:40' 25/04/2022   |   1008
Lịch công tác tháng 5/2022
Điều chỉnh Lịch công tác tháng 3/2022

Điều chỉnh Lịch công tác tháng 3/2022

16h:50' 17/03/2022   |   889
Điều chỉnh Lịch công tác tháng 3/2022
Lịch công tác tháng 3/2022

Lịch công tác tháng 3/2022

09h:55' 01/03/2022   |   933
Lịch công tác tháng 3/2022
Lịch công tác tháng 1/2022

Lịch công tác tháng 1/2022

07h:54' 31/12/2021   |   932
Lịch công tác tháng 1/2022