Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Tài liệu nổi bật

Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học: 2021-2022

Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học: 2021-2022
Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu lần 5 - Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu lần 5 - Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu lần 5 - Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu lần 4 - Năm học 2020-2021

Đề thi năng khiếu lần 4 - Năm học 2020-2021
Đề thi Năng khiếu lần 4 - Năm học 2020-2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia - Lần 2 năm học 2020-2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia - Lần 2 năm học 2020-2021
Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia - Lần 2 năm học 2020-2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia - Lần 1 năm học 2020-2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia - Lần 1 năm học 2020-2021
Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia - Lần 1 năm học 2020-2021

Đề thi năng khiếu lần 3 - Năm học 2020-2021

Đề thi năng khiếu lần 3 - Năm học 2020-2021
Đề thi Năng khiếu lần 3 - Năm học 2020-2021

Đề thi năng khiếu lần 2 - Năm học 2020-2021

Đề thi năng khiếu lần 2 - Năm học 2020-2021
Đề thi năng khiếu lần 2 - Năm học 2020-2021

Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học 2020-2021

Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học 2020-2021
Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học 2020-2021

Đề thi HSG cấp trường - Năm học 2020-2021

Đề thi HSG cấp trường - Năm học 2020-2021
Đề thi HSG cấp trường - Năm học: 2020-2021

Đề thi thử môn Hóa học - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Hóa học - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Hóa học - Năm học 2019-2020