Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL
Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia từ năm 2011 đến 2024

Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia từ năm 2011 đến 2024

15h:55' 27/01/2024   |   37130
Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia từ năm 2011 đến 2024
Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến

Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến

20h:39' 22/10/2023   |   1086
Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường Ngày sinh: 5/9/1988 Trình độ: Thạc sĩ Email: yennth.cnt@gmail.com
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Anh

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Anh

20h:39' 22/10/2023   |   480
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Anh  Ngày sinh: 16/05/1996 Trình độ: Cử nhân Email: nguyenphuonganhnthd@gmail.com 
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung

20h:27' 22/10/2023   |   446
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung Ngày sinh: 17.09.1997 Trình độ: Cử nhân Email: Nguyenthihongnhung1709@gmail.com
Cô giáo Phạm Vũ Hương

Cô giáo Phạm Vũ Hương

20h:23' 22/10/2023   |   291
Cô giáo Phạm Vũ Hương Thảo Ngày sinh: 13/02/1997 Trình độ:  Cử nhân Email: phamvuhuongthao97@gmail.com
Danh sách các học sinh đạt giải HSG QG từ năm 1985 đến 2000

Danh sách các học sinh đạt giải HSG QG từ năm 1985 đến 2000

16h:54' 22/03/2023   |   10103
Danh sách các học sinh đạt giải HSG QG từ năm 1985 đến 2000
Danh sách các học sinh đạt giải Olympic Quốc tế và Khu vực

Danh sách các học sinh đạt giải Olympic Quốc tế và Khu vực

16h:54' 22/03/2023   |   3515
Danh sách các học sinh đạt giải Olympic Quốc tế và Khu vực