Thứ bảy, ngày 04 tháng 02 năm 2023
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL
Phân công chuyên môn và Thời khóa biểu số 2 (thực hiện từ 26/9/2022), năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn và Thời khóa biểu số 2 (thực hiện từ 26/9/2022), năm học 2022-2023

17h:43' 21/09/2022   |   533
Phân công chuyên môn và Thời khóa biểu số 2 (thực hiện từ 26/9/2022), năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 1, năm học 2022-2023

Thời khóa biểu số 1, năm học 2022-2023

16h:44' 26/08/2022   |   636
Thời khóa biểu số 1, năm học 2022-2023
PCCM số 1 năm học 2022-2023

PCCM số 1 năm học 2022-2023

16h:43' 26/08/2022   |   440
PCCM số 1 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 5 - Năm học 2021-2022

Thời khóa biểu số 5 - Năm học 2021-2022

08h:02' 31/12/2021   |   1223
Thời khóa biểu số 5 - Năm học 2021-2022
Thời khóa biểu số 4 - Năm học 2021-2022

Thời khóa biểu số 4 - Năm học 2021-2022

05h:00' 05/12/2021   |   480
Thời khóa biểu số 4 - Năm học 2021-2022
Thời khóa biểu số 3 - Năm học 2021-2022

Thời khóa biểu số 3 - Năm học 2021-2022

06h:00' 31/10/2021   |   408
Thời khóa biểu số 3 - Năm học 2021-2022
Thời khóa biểu số 2 - năm học 2021-2022

Thời khóa biểu số 2 - năm học 2021-2022

07h:56' 15/10/2021   |   448
Thời khóa biểu số 2 - năm học 2021-2022
Phân công chuyên môn và Thời khóa biểu số 1, thực hiện từ 6/9/2021

Phân công chuyên môn và Thời khóa biểu số 1, thực hiện từ 6/9/2021

08h:08' 26/08/2021   |   1147
Phân công chuyên môn và Thời khóa biểu số 1, thực hiện từ 6/9/2021
Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2020-2021

08h:46' 08/01/2021   |   1344
Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu số 1, thực hiện từ 7/9/2020

Thời khóa biểu số 1, thực hiện từ 7/9/2020

21h:10' 26/08/2020   |   1878
Thời khóa biểu số 1, thực hiện từ 7/9/2020
Thời khóa biểu số 9 (thực hiện từ 27/4/2020)

Thời khóa biểu số 9 (thực hiện từ 27/4/2020)

16h:01' 22/04/2020   |   1225
Thời khóa biểu số 9 (thực hiện từ 27/4/2020)
Thời khóa biểu số 8

Thời khóa biểu số 8

21h:22' 14/04/2020   |   1547
Thời khóa biểu số 8