Thứ sáu, ngày 02 tháng 06 năm 2023
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL
Thời khóa biểu số 10, thực hiện từ 24/4/2023

Thời khóa biểu số 10, thực hiện từ 24/4/2023

11h:03' 22/04/2023   |   185
Thời khóa biểu số 10, thực hiện từ 24/4/2023
Phân công chuyên môn số 10, thực hiện từ 24/4/2023

Phân công chuyên môn số 10, thực hiện từ 24/4/2023

11h:00' 22/04/2023   |   180
Phân công chuyên môn số 10, thực hiện từ 24/4/2023
Thời khóa biểu số 9 năm học 2022-2023, thực hiện từ 3/4/2023

Thời khóa biểu số 9 năm học 2022-2023, thực hiện từ 3/4/2023

16h:05' 22/03/2023   |   264
Thời khóa biểu số 9 năm học 2022-2023, thực hiện từ 3/4/2023
Phân công chuyên môn số 9 năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn số 9 năm học 2022-2023

16h:04' 22/03/2023   |   238
Phân công chuyên môn số 9 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 8 năm học 2022-2023, thực hiện từ 6/3/2023

Thời khóa biểu số 8 năm học 2022-2023, thực hiện từ 6/3/2023

16h:02' 22/02/2023   |   123
Thời khóa biểu số 8 năm học 2022-2023, thực hiện từ 6/3/2023
Phân công chuyên môn số 8 năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn số 8 năm học 2022-2023

16h:01' 22/02/2023   |   131
Phân công chuyên môn số 8 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 7 năm học 2022-2023, thực hiện từ 20/2/2023

Thời khóa biểu số 7 năm học 2022-2023, thực hiện từ 20/2/2023

16h:00' 02/02/2023   |   114
Thời khóa biểu số 7 năm học 2022-2023, thực hiện từ 20/2/2023
Phân công chuyên môn số 7 năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn số 7 năm học 2022-2023

13h:58' 02/02/2023   |   108
Phân công chuyên môn số 7 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 6 năm học 2022-2023, thực hiện từ 9/1/2023

Thời khóa biểu số 6 năm học 2022-2023, thực hiện từ 9/1/2023

11h:05' 25/12/2022   |   109
Thời khóa biểu số 6 năm học 2022-2023, thực hiện từ 9/1/2023
Phân công chuyên môn số 6 năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn số 6 năm học 2022-2023

10h:55' 25/12/2022   |   104
Phân công chuyên môn số 6 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 5 năm học 2022-2023, thực hiện từ 19/12/2022

Thời khóa biểu số 5 năm học 2022-2023, thực hiện từ 19/12/2022

14h:54' 05/12/2022   |   104
Thời khóa biểu số 5 năm học 2022-2023, thực hiện từ 19/12/2022
Phân công chuyên môn số 5 năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn số 5 năm học 2022-2023

14h:53' 05/12/2022   |   103
Phân công chuyên môn số 5 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 4 năm học 2022-2023, thực hiện từ 14/11/2022

Thời khóa biểu số 4 năm học 2022-2023, thực hiện từ 14/11/2022

15h:50' 28/10/2022   |   113
Thời khóa biểu số 4 năm học 2022-2023, thực hiện từ 14/11/2022
Phân công chuyên môn số 4 năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn số 4 năm học 2022-2023

15h:49' 22/10/2022   |   103
Phân công chuyên môn số 4 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 3 năm học 2022-2023, thực hiện từ 24/10/2022

Thời khóa biểu số 3 năm học 2022-2023, thực hiện từ 24/10/2022

15h:48' 10/10/2022   |   107
Thời khóa biểu số 3 năm học 2022-2023, thực hiện từ 24/10/2022
PCCM số 3 năm học 2022-2023

PCCM số 3 năm học 2022-2023

15h:46' 10/10/2022   |   107
PCCM số 3 năm học 2022-2023
Phân công chuyên môn và Thời khóa biểu số 2 (thực hiện từ 26/9/2022), năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn và Thời khóa biểu số 2 (thực hiện từ 26/9/2022), năm học 2022-2023

17h:43' 21/09/2022   |   729
Phân công chuyên môn và Thời khóa biểu số 2 (thực hiện từ 26/9/2022), năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 1, năm học 2022-2023

Thời khóa biểu số 1, năm học 2022-2023

16h:44' 26/08/2022   |   865
Thời khóa biểu số 1, năm học 2022-2023
PCCM số 1 năm học 2022-2023

PCCM số 1 năm học 2022-2023

16h:43' 26/08/2022   |   576
PCCM số 1 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 5 - Năm học 2021-2022

Thời khóa biểu số 5 - Năm học 2021-2022

08h:02' 31/12/2021   |   1361
Thời khóa biểu số 5 - Năm học 2021-2022