Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL
Thời khóa biểu số 3, thực hiện từ 6/11/2023

Thời khóa biểu số 3, thực hiện từ 6/11/2023

15h:00' 28/10/2023   |   241
Thời khóa biểu số 3, thực hiện từ 6/11/2023
Phân công chuyên môn số 3, thực hiện từ 6/11/2023

Phân công chuyên môn số 3, thực hiện từ 6/11/2023

14h:57' 28/10/2023   |   195
Phân công chuyên môn số 3, thực hiện từ 6/11/2023
Thời khóa biểu số 2, thực hiện từ 25/9/2023

Thời khóa biểu số 2, thực hiện từ 25/9/2023

09h:59' 22/09/2023   |   344
Thời khóa biểu số 2, thực hiện từ 25/9/2023
Phân công chuyên môn số 2, thực hiện từ 25/9/2023

Phân công chuyên môn số 2, thực hiện từ 25/9/2023

09h:57' 22/09/2023   |   260
Phân công chuyên môn số 2, thực hiện từ 25/9/2023
Thời khóa biểu số 1 năm học 2023-2024, thực hiện từ 5/9/2023

Thời khóa biểu số 1 năm học 2023-2024, thực hiện từ 5/9/2023

09h:35' 03/09/2023   |   333
Thời khóa biểu số 1 năm học 2023-2024, thực hiện từ 5/9/2023
Phân công chuyên môn số 1 năm học 2023-2024

Phân công chuyên môn số 1 năm học 2023-2024

09h:33' 03/09/2023   |   314
Phân công chuyên môn số 1 năm học 2023-2024
Thời khóa biểu số 10, thực hiện từ 24/4/2023

Thời khóa biểu số 10, thực hiện từ 24/4/2023

11h:03' 22/04/2023   |   481
Thời khóa biểu số 10, thực hiện từ 24/4/2023
Phân công chuyên môn số 10, thực hiện từ 24/4/2023

Phân công chuyên môn số 10, thực hiện từ 24/4/2023

11h:00' 22/04/2023   |   410
Phân công chuyên môn số 10, thực hiện từ 24/4/2023
Thời khóa biểu số 9 năm học 2022-2023, thực hiện từ 3/4/2023

Thời khóa biểu số 9 năm học 2022-2023, thực hiện từ 3/4/2023

16h:05' 22/03/2023   |   510
Thời khóa biểu số 9 năm học 2022-2023, thực hiện từ 3/4/2023
Phân công chuyên môn số 9 năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn số 9 năm học 2022-2023

16h:04' 22/03/2023   |   466
Phân công chuyên môn số 9 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 8 năm học 2022-2023, thực hiện từ 6/3/2023

Thời khóa biểu số 8 năm học 2022-2023, thực hiện từ 6/3/2023

16h:02' 22/02/2023   |   296
Thời khóa biểu số 8 năm học 2022-2023, thực hiện từ 6/3/2023
Phân công chuyên môn số 8 năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn số 8 năm học 2022-2023

16h:01' 22/02/2023   |   319
Phân công chuyên môn số 8 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 7 năm học 2022-2023, thực hiện từ 20/2/2023

Thời khóa biểu số 7 năm học 2022-2023, thực hiện từ 20/2/2023

16h:00' 02/02/2023   |   276
Thời khóa biểu số 7 năm học 2022-2023, thực hiện từ 20/2/2023
Phân công chuyên môn số 7 năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn số 7 năm học 2022-2023

13h:58' 02/02/2023   |   300
Phân công chuyên môn số 7 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 6 năm học 2022-2023, thực hiện từ 9/1/2023

Thời khóa biểu số 6 năm học 2022-2023, thực hiện từ 9/1/2023

11h:05' 25/12/2022   |   260
Thời khóa biểu số 6 năm học 2022-2023, thực hiện từ 9/1/2023
Phân công chuyên môn số 6 năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn số 6 năm học 2022-2023

10h:55' 25/12/2022   |   261
Phân công chuyên môn số 6 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 5 năm học 2022-2023, thực hiện từ 19/12/2022

Thời khóa biểu số 5 năm học 2022-2023, thực hiện từ 19/12/2022

14h:54' 05/12/2022   |   277
Thời khóa biểu số 5 năm học 2022-2023, thực hiện từ 19/12/2022
Phân công chuyên môn số 5 năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn số 5 năm học 2022-2023

14h:53' 05/12/2022   |   269
Phân công chuyên môn số 5 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu số 4 năm học 2022-2023, thực hiện từ 14/11/2022

Thời khóa biểu số 4 năm học 2022-2023, thực hiện từ 14/11/2022

15h:50' 28/10/2022   |   265
Thời khóa biểu số 4 năm học 2022-2023, thực hiện từ 14/11/2022
Phân công chuyên môn số 4 năm học 2022-2023

Phân công chuyên môn số 4 năm học 2022-2023

15h:49' 22/10/2022   |   252
Phân công chuyên môn số 4 năm học 2022-2023