Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL
Thời khóa biểu số 12 (2023-2024), thực hiện từ 29/4/2024

Thời khóa biểu số 12 (2023-2024), thực hiện từ 29/4/2024

09h:10' 25/04/2024   |   117
Thời khóa biểu số 12 (2023-2024), thực hiện từ 29/4/2024
Phân công chuyên môn số 12 (2023-2024), thực hiện từ 29/4/2024

Phân công chuyên môn số 12 (2023-2024), thực hiện từ 29/4/2024

09h:08' 25/04/2024   |   85
Phân công chuyên môn số 12 (2023-2024), thực hiện từ 29/4/2024
Thời khóa biểu số 11 (2023-2024), thực hiện từ 01/04/2024

Thời khóa biểu số 11 (2023-2024), thực hiện từ 01/04/2024

09h:07' 01/04/2024   |   33
Thời khóa biểu số 11 (2023-2024), thực hiện từ 01/04/2024
Phân công chuyên môn số 11 (2023-2024), thực hiện từ 01/04/2024

Phân công chuyên môn số 11 (2023-2024), thực hiện từ 01/04/2024

09h:04' 29/03/2024   |   31
Phân công chuyên môn số 11 (2023-2024), thực hiện từ 01/04/2024
Thời khóa biểu số 10, năm học 2023-2024

Thời khóa biểu số 10, năm học 2023-2024

14h:55' 19/03/2024   |   302
Thời khóa biểu số 10, năm học 2023-2024
Phân công chuyên môn số 10, năm học 2023-2024

Phân công chuyên môn số 10, năm học 2023-2024

14h:54' 19/03/2024   |   177
Phân công chuyên môn số 10, năm học 2023-2024
Thời khóa biểu số 9, năm học 2023-2024

Thời khóa biểu số 9, năm học 2023-2024

14h:53' 02/03/2024   |   130
Thời khóa biểu số 9, năm học 2023-2024
Phân công chuyên môn số 9, năm học 2023-2024

Phân công chuyên môn số 9, năm học 2023-2024

14h:50' 02/03/2024   |   105
Phân công chuyên môn số 9, năm học 2023-2024
Thời khóa biểu số 8, năm học 2023-2024

Thời khóa biểu số 8, năm học 2023-2024

09h:13' 25/01/2024   |   504
Thời khóa biểu số 8, năm học 2023-2024
Phân công chuyên môn số 8, năm học 2023-2024

Phân công chuyên môn số 8, năm học 2023-2024

09h:10' 25/01/2024   |   346
Phân công chuyên môn số 8, năm học 2023-2024
Phân công chuyên môn số 7, năm học 2023-2024

Phân công chuyên môn số 7, năm học 2023-2024

09h:16' 10/01/2024   |   223
Phân công chuyên môn số 7, năm học 2023-2024
Thời khóa biểu số 7, năm học 2023-2024

Thời khóa biểu số 7, năm học 2023-2024

09h:14' 10/01/2024   |   268
Thời khóa biểu số 7, năm học 2023-2024
Phân công chuyên môn số 6, năm học 2023-2024

Phân công chuyên môn số 6, năm học 2023-2024

09h:25' 25/12/2023   |   129
Phân công chuyên môn số 6, năm học 2023-2024
Thời khóa biểu số 6, năm học 2023-2024

Thời khóa biểu số 6, năm học 2023-2024

09h:25' 25/12/2023   |   137
Thời khóa biểu số 6, năm học 2023-2024
Thời khóa biểu số 5, năm học 2023-2024

Thời khóa biểu số 5, năm học 2023-2024

09h:23' 10/12/2023   |   141
Thời khóa biểu số 5, năm học 2023-2024
Phân công chuyên môn số 5, năm học 2023-2024

Phân công chuyên môn số 5, năm học 2023-2024

09h:22' 10/12/2023   |   138
Phân công chuyên môn số 5, năm học 2023-2024
Thời khóa biểu số 4, năm học 2023-2024

Thời khóa biểu số 4, năm học 2023-2024

09h:21' 25/11/2023   |   145
Thời khóa biểu số 4, năm học 2023-2024
Phân công chuyên môn số 4, năm học 2023-2024

Phân công chuyên môn số 4, năm học 2023-2024

09h:19' 25/11/2023   |   130
Phân công chuyên môn số 4, năm học 2023-2024
Thời khóa biểu số 3, thực hiện từ 6/11/2023

Thời khóa biểu số 3, thực hiện từ 6/11/2023

15h:00' 28/10/2023   |   463
Thời khóa biểu số 3, thực hiện từ 6/11/2023
Phân công chuyên môn số 3, thực hiện từ 6/11/2023

Phân công chuyên môn số 3, thực hiện từ 6/11/2023

14h:57' 28/10/2023   |   387
Phân công chuyên môn số 3, thực hiện từ 6/11/2023