Thứ ba, ngày 18 tháng 01 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL
Thời khóa biểu số 5 - Năm học 2021-2022

Thời khóa biểu số 5 - Năm học 2021-2022

08h:02' 31/12/2021   |   184
Thời khóa biểu số 5 - Năm học 2021-2022
Thời khóa biểu số 4 - Năm học 2021-2022

Thời khóa biểu số 4 - Năm học 2021-2022

05h:00' 05/12/2021   |   54
Thời khóa biểu số 4 - Năm học 2021-2022
Thời khóa biểu số 3 - Năm học 2021-2022

Thời khóa biểu số 3 - Năm học 2021-2022

06h:00' 31/10/2021   |   26
Thời khóa biểu số 3 - Năm học 2021-2022
Thời khóa biểu số 2 - năm học 2021-2022

Thời khóa biểu số 2 - năm học 2021-2022

07h:56' 15/10/2021   |   29
Thời khóa biểu số 2 - năm học 2021-2022
Phân công chuyên môn và Thời khóa biểu số 1, thực hiện từ 6/9/2021

Phân công chuyên môn và Thời khóa biểu số 1, thực hiện từ 6/9/2021

08h:08' 26/08/2021   |   595
Phân công chuyên môn và Thời khóa biểu số 1, thực hiện từ 6/9/2021
Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2020-2021

08h:46' 08/01/2021   |   927
Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu số 1, thực hiện từ 7/9/2020

Thời khóa biểu số 1, thực hiện từ 7/9/2020

21h:10' 26/08/2020   |   1406
Thời khóa biểu số 1, thực hiện từ 7/9/2020
Thời khóa biểu số 9 (thực hiện từ 27/4/2020)

Thời khóa biểu số 9 (thực hiện từ 27/4/2020)

16h:01' 22/04/2020   |   884
Thời khóa biểu số 9 (thực hiện từ 27/4/2020)
Thời khóa biểu số 8

Thời khóa biểu số 8

21h:22' 14/04/2020   |   1122
Thời khóa biểu số 8