Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Tài liệu nổi bật

Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Địa lý - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Địa lý - Năm học 2019-2020
Đề thi thử  môn Địa lý - Năm học 2019-2020

Đề năng khiếu môn Địa Lí khối 11 lần V - năm học 2016-2017

Đề năng khiếu môn Địa Lí khối 11 lần V - năm học 2016-2017
Đề năng khiếu môn Địa Lí khối 11 lần V - năm học 2016-2017

Đề thi HSG các trường chuyên vùng Duyên hải và ĐBBB môn Địa Lí năm 2015

Đề thi HSG các trường chuyên vùng Duyên hải và ĐBBB môn Địa Lí năm 2015
Đề thi HSG các trường chuyên vùng Duyên hải và ĐBBB môn Địa Lí 10 và 11 năm 2015

Đề năng khiếu môn Địa Lí khối 10 lần V - năm học 2016-2017

Đề năng khiếu môn Địa Lí khối 10 lần V - năm học 2016-2017
Đề năng khiếu khối 10 lần V - năm học 2016 - 2017.