Thứ sáu, ngày 02 tháng 06 năm 2023
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Tài liệu nổi bật

Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Địa lý. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Địa lý. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Địa lý. Năm học: 2022-2023

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Năm học: 2021-2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Năm học: 2021-2022
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Địa lý chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Địa lý chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo môn Địa lý chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2020-2021

Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Địa lý - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Địa lý - Năm học 2019-2020
Đề thi thử  môn Địa lý - Năm học 2019-2020

Đề năng khiếu môn Địa Lí khối 11 lần V - năm học 2016-2017

Đề năng khiếu môn Địa Lí khối 11 lần V - năm học 2016-2017
Đề năng khiếu môn Địa Lí khối 11 lần V - năm học 2016-2017

Đề thi HSG các trường chuyên vùng Duyên hải và ĐBBB môn Địa Lí năm 2015

Đề thi HSG các trường chuyên vùng Duyên hải và ĐBBB môn Địa Lí năm 2015
Đề thi HSG các trường chuyên vùng Duyên hải và ĐBBB môn Địa Lí 10 và 11 năm 2015