Thứ sáu, ngày 09 tháng 06 năm 2023
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Tài liệu nổi bật

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023
Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

Quyết định của Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19"

Quyết định của Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19"
Quyết định của Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19"

Công văn số 63/SGDĐT-VP ngày 20/1/2022 của Sở GD&ĐT về việc viết và công nhận sáng kiến năm học 2021-2022

Công văn số 63/SGDĐT-VP ngày 20/1/2022 của Sở GD&ĐT về việc viết và công nhận sáng kiến năm học 2021-2022
Công văn số 63/SGDĐT-VP ngày 20/1/2022 của Sở GD&ĐT về việc viết và công nhận sáng kiến năm học 2021-2022

Một số nội quy, quy chế của nhà trường

Một số nội quy, quy chế của nhà trường
Một số nội quy, quy chế của nhà trường

Hướng dẫn sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường từ năm học 2021-2022

Hướng dẫn sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường từ năm học 2021-2022
Hướng dẫn sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường từ năm học 2021-2022

Quy định thực hiện đồng phục học sinh

Quy định thực hiện đồng phục học sinh
Quy định thực hiện đồng phục học sinh

Quy định tính thi đua giáo viên, nhân viên

Quy định tính thi đua giáo viên, nhân viên
Quy định tính thi đua giáo viên, nhân viên

Quy định về tính điểm thi đua học sinh

Quy định về tính điểm thi đua học sinh
Quy định về tính điểm thi đua học sinh

Công văn của Sở GD&ĐT Hải Dương hướng dẫn về việc thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

Công văn của Sở GD&ĐT Hải Dương hướng dẫn về việc thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022
Công văn của Sở GD&ĐT Hải Dương hướng dẫn về việc thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022