Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Tài liệu nổi bật

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Toán. Năm học: 2022-2023

Đề khảo sát học sinh chuyên môn Toán. Năm học: 2022-2023
Đề khảo sát học sinh chuyên môn Toán. Năm học: 2022-2023

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - Năm học: 2021-2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - Năm học: 2021-2022
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán - Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Toán chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Toán chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn Toán chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Toán. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Toán. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Toán. Năm học: 2021-2022

Đề thi thử môn Toán - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Toán - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Toán năm học 2019-2020

Đề thi năng khiếu môn Toán - Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn Toán - Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn Toán - Năm học: 2020-2021

Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2018-2019

Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2018-2019
Đề thi năng khiếu môn Toán - Năm học 2018-2019

Chuyên đề Toán chuyên

Chuyên đề Toán chuyên
Chuyên đề Toán chuyên

Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2019-2020

Bắt đầu từ những trường hợp nhỏ.

Bắt đầu từ những trường hợp nhỏ.
Chuyên đề hội thảo các trường chuyên vùng duyên hải Bắc Bộ, tổ chức tại Thái Bình năm 2013. Mảng Toán rời rạc.