Ngày 4/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” năm 2023. Cuộc thi là hoạt động trong Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi cũng đã phát động cuộc thi đến các chi đoàn nhà trường. 

Mọi bài viết cần được gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 10/10/2023.