Năm học 2023-2024, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tăng 22 chỉ tiêu so với năm học trước, với 394 học sinh. 

 1. Về các lớp chuyên: có 11 lớp. Nếu như các năm trước mỗi lớp chuyên chỉ có 30 học sinh thì năm nay mỗi lớp có 32 học sinh, tăng 2 học sinh/lớp. Bao gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp. 

2.Về lớp không chuyên: Có 1 lớp không chuyên (42 học sinh). Đây cũng là lần tuyển sinh lớp không chuyên cuối cùng. Từ năm học 2024-2025 sẽ không còn loại hình lớp này trong trường chuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Về lịch thi: từ ngày 1-3.6.2023. 
Thí sinh làm các bài thi Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (cùng đề và thời gian như thi vào trường THPT công lập). Ngày 3.6 thí sinh làm bài thi môn chuyên (theo đăng ký dự thi của thí sinh). Sáng 3/6 thi Ngữ văn (chuyên), Toán (chuyên), Sinh học. 
Chiều 3/6 thi Vật lý , Hóa học, Lịch sử , Địa lí, Tiếng Anh (chuyên).
Bài thi môn tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm, các môn còn lại thi tự luận. Thời gian làm bài thi môn toán, tiếng Anh và Hóa học 120 phút, các môn còn lại 150 phút.

4. Điều kiện dự thi
- Học sinh cư trú hoặc tốt nghiệp trung học cơ sở tại tỉnh Hải Dương.
- Tuổi của học sinh dự tuyển: thực hiện theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.
- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các cấp trung học cơ sở đạt từ khá trở lên.
- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

5. Đăng ký dự thi, dự tuyển
- Thí sinh dự tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên đăng ký dự thi đủ các bài thi như thí sinh dự thi vào trường trung học phổ thông công lập (cùng đề và thời gian như thi vào trường trung học phổ thông công lập) và môn chuyên (tối đa 02 môn chuyên, không cùng buổi thi).
- Thí sinh dự thi môn chuyên nào được đăng ký xét tuyển vào lớp chuyên đó. Riêng thí sinh dự thi môn Toán được đăng ký thêm nguyện vọng vào lớp chuyên Tin. Thí sinh dự thi môn chuyên Tiếng Anh được đăng ký thêm nguyện vọng vào lớp chuyên Tiếng Pháp và chuyên Tiếng Nga (tổng số nguyện vọng vào lớp chuyên không quá 03 nguyện vọng).
- Ngoài ra thí sinh được đăng ký 01 nguyện vọng xét tuyển vào lớp không chuyên của trường trung học phổ thông chuyên, 02 nguyện vọng xét tuyển vào 02 trường trung học phổ thông công lập không chuyên theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, 01 nguyện vọng vào trường trung học phổ thông tư thục, 01 nguyện vọng vào cơ sở Giáo dục thường xuyên.

- Trên cơ sở các nguyện vọng ghi trên Phiếu đăng ký dự thi và kết quả thi, việc xét học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 theo thứ tự: Lớp chuyên, lớp không chuyên của trường THPT chuyên, trường THPT công lập, trường THPT công lập, trường THPT tư thục, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét nguyện vọng kế tiếp.

Học sinh trường chuyên Nguyễn Trãi trong giờ ra chơi 

6. Về hồ sơ dự thi
(Như quy định đối với thi tuyển sinh trung học phổ thông công lập).
Lưu ý: Phiếu đăng ký dự thi vào trung học phổ thông chuyên có mẫu riêng tải từ Phần mềm Quản lý thi; trường trung học cơ sở hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi.
Học sinh nộp Giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh môn văn hóa lớp 9 trung học cơ sở (nếu có).
7. Chế độ ưu tiên, cộng điểm khuyến khích
7.1. Chế độ ưu tiên đối với học sinh dự thi vào lớp không chuyên: Như quy định đối với học sinh dự thi vào trường trung học phổ thông công lập.
7.2. Cộng điểm khuyến khích và đối với học sinh dự thi vào lớp chuyên
- Cộng điểm khuyến khích để xét vào lớp chuyên đối với thí sinh đạt giải cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa lớp 9:
+ Giải Nhất: Cộng 3,0 điểm;
+ Giải Nhì: Cộng 2,0 điểm;
+ Giải Ba: Cộng 1,0 điểm;
+ Giải Khuyến khích: Cộng 0,5 điểm.

Lưu ý: Chỉ cộng điểm khuyến khích để xét vào lớp chuyên đối với thí sinh dự thi môn chuyên là môn đạt giải học sinh giỏi trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở tỉnh Hải Dương năm học 2022-2023.

Nguồn: Theo QĐ 452- UBND Tỉnh Hải Dương (Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024)

Tác giả: Lan Anh tổng hợp