Điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) có 814 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10, trong khi trường chỉ tuyển 394 học sinh.

Bảng thống kê số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi
năm học 2023-2024
Trường có 11 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên với tổng 1.765 lượt thí sinh đăng ký nguyện vọng. 11 lớp chuyên mỗi lớp chỉ tuyển 32 học sinh.
Lớp chuyên tiếng Anh có tỷ lệ chọi cao nhất 6,2 thí sinh lấy 1 (199 em đăng ký); lớp chuyên tiếng Pháp 5,3 lấy 1 (170 em); lớp chuyên tiếng Nga 4,7 lấy 1 (149 em); lớp chuyên tin học 3,8 lấy 1 (122 em); lớp chuyên toán 3,7 lấy 1 (118 em); lớp chuyên ngữ văn 3,6 lấy 1 (116 em); lớp chuyên hóa học 2,7 lấy 1 (85 em); lớp chuyên địa lý 2,6 lấy 1 (84 em); lớp chuyên vật lý 2,3 lấy 1 (73 em); lớp chuyên sinh học 2,2 lấy 1 (70 em); lớp chuyên lịch sử 1,8 lấy 1 (59 em).

Điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) có tổng 814 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 chuyên và không chuyên, trong khi trường chỉ tuyển 394 học sinh
Riêng 1 lớp không chuyên có 520 thí sinh đăng ký nguyện vọng, trong khi trường chỉ tuyển 42 học sinh.
Ngày 3.6, thí sinh sẽ thi các môn chuyên.
Nguồn: Báo Hải Dương