Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã diễn ra trong 3 ngày 1-3/6/2023. Các thí sinh đã trải qua 3 ngày thi với các môn chung Toán- Văn- tiếng Anh thi vào 1-2/6. Ngày 3/6 thi các môn chuyên: Toán- Vật Lý- Hoá học- Sinh học- Ngữ Văn- Lịch sử- Địa lý- tiếng Anh.

Theo kết quả thi tuyển vào lớp 10 chuyên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi năm học 2023-2024, tạm thời xác định được 8 thủ khoa. Đó là các em sau:

Em Phạm Chấn Hưng, học sinh Trường THCS Tân Bình (TP Hải Dương)
đạt tổng 57,2 điểm, cao nhất lớp chuyên Toán.

Thủ khoa lớp chuyên Toán là em Phạm Chấn Hưng, học sinh Trường THCS Tân Bình (TP Hải Dương) đạt tổng 57,2 điểm, trong đó môn tToán chuyên đạt 10 điểm. Điểm 3 môn chung: toán 9,75, Ngữ văn 7,25, tiếng Anh 9,2. Em Hưng được cộng 1 điểm khuyến khích. Môn Toán chuyên có tổng số 137 thí sinh dự thi.

Em Nguyễn Anh Tuấn học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (Cẩm Giàng)
đạt tổng 57,15 điểm, cao nhất lớp chuyên Hóa học.

Thủ khoa lớp chuyên Hóa là em Nguyễn Anh Tuấn, học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (Cẩm Giàng) đạt tổng 57,15 điểm. Môn Hóa học chuyên đạt 9,5 điểm. Điểm 3 môn chung lần lượt là: Toán 9, Ngữ văn 8,25, tiếng Anh 9,4. Anh Tuấn được cộng 2 điểm khuyến khích. Môn Hóa học chuyên có tổng 85 thí sinh dự thi. 

Em Nguyễn Vy Uyên học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (Cẩm Giàng)
đạt tổng 47,7 điểm, cao nhất lớp chuyên Lịch sử

Em Nguyễn Vy Uyên học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (Cẩm Giàng) đạt 47,7 điểm, thủ khoa lớp chuyên Lịch sử. Điểm 3 môn chung: Toán 8, Ngữ văn 8,25, tiếng Anh 9,2; môn Lịch sử chuyên 6,75 điểm và cộng 2 điểm khuyến khích. Môn Lịch sử chuyên có tổng 59 thí sinh dự thi.

 Em Phạm Trà My, học sinh Trường THCS Quang Minh (Gia Lộc)
đạt tổng 51,55 điểm, cao nhất lớp chuyên Sinh học.

Em Phạm Trà My, học sinh Trường THCS Quang Minh (Gia Lộc) đạt tổng 51,55 điểm, thủ khoa lớp chuyên Sinh học. Em My có điểm 3 môn chung: Toán 9, Ngữ văn 7,75, tiếng Anh 8,8; môn Sinh học chuyên 8 điểm và cộng 2 điểm khuyến khích. Môn Sinh học chuyên có tổng 70 thí sinh dự thi.

Em Lê Hồng Minh, học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu (TP Hải Dương)
đạt tổng 55,5 điểm, cao nhất lớp chuyên tiếng Anh

Em Lê Hồng Minh đạt tổng 55,5 điểm, thủ khoa lớp chuyên tiếng Anh. Điểm 3 môn chung: Toán chung 8, Ngữ văn chung 8,5, tiếng Anh 10; môn tiếng Anh chuyên 9 điểm và cộng 2 điểm khuyến khích. Môn tiếng Anh có tổng 219 thí sinh dự thi.

Em Nguyễn Quang Minh, học sinh Trường THCS Bình Minh (TP Hải Dương)
đạt tổng 48,15 điểm, cao nhất lớp chuyên vật lý

Em Nguyễn Quang Minh đạt tổng 48,15 điểm, thủ khoa lớp chuyên vật lý. Điểm 3 môn chung: Toán 9,75, Ngữ văn 7,5, tiếng Anh 9,4; môn Vật lý chuyên 6,5 và cộng 2 điểm khuyến khích. Môn tiếng Vật lý có tổng 73 thí sinh dự thi.

Em Đoàn Thị Phương Thảo đạt tổng 51,25 điểm, thủ khoa lớp chuyên Địa lý. Điểm 3 môn chung: Toán 7,25, Ngữ văn chung 7,75, tiếng Anh 8; môn Địa lý chuyên 8,75 điểm và cộng 2 điểm khuyến khích. Môn Địa lý có tổng 84 thí sinh dự thi.

Em Vũ Mỹ Dung đạt tổng 48,85, thủ khoa lớp chuyên Ngữ văn. Điểm 3 môn chung: Toán 8, Ngữ văn 8,25, tiếng Anh 7,6; môn Ngữ văn chuyên 8 điểm và cộng 1 điểm khuyến khích. Môn Ngữ văn có tổng 116 thí sinh dự thi.

 Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các thủ khoa trong kỳ thi này. Chúc các em tiếp tục toả sáng ở ngôi trường chuyên Nguyễn Trãi và đóng góp vào bảng vàng thành tích, làm rạng danh cho đất học xứ Đông.

 (Nguồn: Báo Hải Dương)

Tác giả: Lan Anh tổng hợp