Nhằm tổng kết lại việc triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt” của năm học 2022–2023 và kịp thời tuyên dương những đoàn viên, học sinh đã thực hiện tốt phong trào này. Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2023, Đoàn trường đã tổ chức hoạt động tuyên dương và khen thưởng cho những đoàn viên, học sinh tiêu biểu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt ”. Đến dự có Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Đoàn trường và các em học sinh được tuyên dương.

hocsinh3tot

Đầu năm học, Đoàn trường đã triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” rộng rãi trong đoàn viên – thanh niên. Các tiêu chỉ của “Học sinh 3 tốt ” bao gồm các hoạt động rèn luyện trong học tập, sức khỏe và các hoạt động phong trào. Năm nay24 đoàn viên đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt ” được tuyên dương - Đây là những đoàn viên, học sinh tiêu biểu nhất được chọn ra từ hơn 1200 đoàn viên, học sinh của trường.

 

gg

Qua buổi tuyên dương đã tạo ra không khí sôi nổi trong việc thực hiện phong trào, góp phần tạo tiền đề để phong trào có thể được triển khai một cách đồng bộ và có chiều sâu hơn trong những năm học 2023-2024./.

Tác giả: Lưu Thu Liên