Danh sách giáo viên tổ Toán học

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Nguyễn Dũng 20/12/1981 Thạc sĩ Tổ trưởng  ngdung2021@gmail.com
2 Nguyễn Thế Sinh 20/04/1983 Thạc sĩ Tổ phó  sinhntsp836@gmail.com
3 Dương Thị Vân Thanh 14/05/1980 Thạc sĩ Tổ phó  dtvthanhnt@gmail.com
4 Trần Vũ Anh 16/06/1960 Thạc sĩ Giáo viên - Nghỉ hưu 01/07/2020  hoangphongtran1975@gmail.com
5 Nguyễn Tiến Duy 22/07/1996 Đại học Giáo viên  nguyentienduy2207@gmail.com
6 Tăng Văn Đạt 29/07/1997 Đại học Giáo viên  Datcnthd@gmail.com
7 Ngô Thị Hải 01/02/1978 Thạc sĩ Giáo viên  Haintnt@gmail.com
8 Nguyễn Thị Ngọc Hồi 03/04/1985 Thạc sĩ Giáo viên  ngochoi34@gmail.com
9 Nguyễn Thị Hường 08/07/1982 Đại học Giáo viên  nguyenhuongnthd@gmail.com
10 Phạm Phương Liên 23/10/1989 Đại học Giáo viên  pplien89@gmail.com
11 Dương Thị Quỳnh Nga 17/11/1980 Thạc sĩ Giáo viên  ngaduongquynhnt@gmail.com
12 Nghiêm Thị Phương Thảo 01/10/1980 Thạc sĩ Giáo viên  phuongthao110@gmail.com
13 Tô Hoàng Hiệp 27/02/1996 Đại học Giáo viên tohiep2702@gmail.com
14 Mạc Đăng Nghị 08/03/1979 Thạc sĩ Phó Hiệu Trưởng nghinthd@gmail.com
15 Vũ Thanh Mai 08/02/1997 Thạc sĩ Giáo viên tmai8297@gmail.com