Danh sách giáo viên tổ Ngữ văn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Bùi Đình Nhiễu 22/07/1967 Thạc sĩ Tổ trưởng  buidinhnhieu@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hoàng Hải 06/05/1973 Thạc sĩ Tổ phó  hoanghai7073@gmail.com
3 Hà Hải Vân 25/12/1972 Thạc sĩ Tổ phó  hahaivan123@gmail.com
4 Đặng Thị Lan Anh 18/01/1985 Thạc sĩ Giáo viên  lamanh8501@gmail.com
5 Nguyễn Thị Lan Anh 10/05/1976 Sau Đại học Giáo viên  lananh1296@gmail.com
6 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 29/03/1968 Thạc sĩ Giáo viên  quynhanh290368@gmail.com
7 Nguyễn Thị Hà 29/08/1986 Thạc sĩ Giáo viên  hanhimmc@gmail.com
8 Lý Thị Thu Hằng 29/11/1970 Thạc sĩ Giáo viên  nikita.mears291169@gmail.com
9 Nguyễn Thanh Huyền 26/04/1975 Đại học Giáo viên  huyenducduong@yahoo.com.vn
10 Nguyễn Thị Thu Hương 09/09/1984 Thạc sĩ Giáo viên  ntthuhuong99@gmail.com.vn
11 Nguyễn Thị Thắm 06/07/1968 Thạc sĩ Giáo viên  mrs.hongtham@gmai.com
12 Nguyễn Thị Thu Trang 25/03/1980 Đại học Giáo viên  trangnthd@yahoo.com.vn
13 Đinh Thị Ngọc Vân 03/09/1976 Thạc sĩ Giáo viên  dinhthingocvan@gmail.com
14 Nguyễn Công Vĩnh 11/02/1962 Đại học Giáo viên - Nghỉ hưu  nguyencongvinh1962@gmail.com