Ngày 22/11/2021, Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đã phát động cuộc thi thiết kế video cổ động "End CoV". Với tinh thần "Xa mặt nhưng không cách lòng", 12 khối chuyên và không chuyên đã đem đến cho mọi người những tiết mục đặc sắc trên nền tảng ứng dụng Tik Tok.

Cuộc thi thiết kế video cổ động “End CoV” liên khối

1. Video cổ động liên khối của Khối chuyên Nga

Link TikTok video: https://bit.ly/3FZGGeF

Video cổ động “End CoV" liên khối của khối chuyên Nga

2. Video cổ động liên khối của Khối chuyên Anh

Link TikTok video: https://bit.ly/3DblCQG

Video cổ động “End CoV" liên khối của khối chuyên Anh

3. Video cổ động liên khối của Khối không chuyên A1

Link TikTok video: https://bit.ly/3xHfoab

Video cổ động “End CoV" liên khối của khối không chuyên A1

4. Video cổ động liên khối của Khối chuyên Sinh

Link TikTok video: https://bit.ly/31hNtBN

Video cổ động “End CoV” liên khối của khối chuyên Sinh 

5. Video cổ động liên khối của Khối chuyên Văn

Link TikTok video: https://bit.ly/3DaOgkL

Video cổ động “End CoV" liên khối của khối chuyên Văn

6. Video cổ động liên khối của Khối chuyên Pháp

Link TikTok video: https://bit.ly/3rldSJD

Video cổ động “End CoV" liên khối của khối chuyên Pháp

7. Video cổ động liên khối của Khối chuyên Toán

Link TikTok video: https://bit.ly/3DeStnr

Video cổ động “End CoV" liên khối của khối chuyên Toán

8. Video cổ động liên khối của Khối chuyên Hoá

Link TikTok video: https://bit.ly/32HMniZ

Video cổ động “End CoV" liên khối của khối chuyên Hoá

9. Video cổ động liên khối của Khối chuyên Lý

Link TikTok video: https://bit.ly/3EcR2Hw

Video cổ động “End CoV" liên khối của khối chuyên Lý

10. Video cổ động liên khối của Khối chuyên Sử

Link TikTok video: https://bit.ly/32SpEB7

Video cổ động “End CoV” liên khối của khối chuyên Sử

11. Video cổ động liên khối của Khối chuyên Tin

Link TikTok video: https://bit.ly/3d9jmyI

Video cổ động “End CoV" liên khối của khối chuyên Tin

12. Video cổ động liên khối của khối chuyên Địa

Link TikTok video: https://bit.ly/3DfMTBv

Video cổ động “End CoV" liên khối của khối chuyên Địa

Như vậy, nhờ sự sáng tạo và nhiệt tình của các chi đoàn khối chuyên và không chuyên, cuộc thi thiết kế video cổ động “End CoV” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mong mọi người sẽ giữ sức khoẻ và tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế nhé!

Tác giả: Thy Ngọc