Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Đề thi

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Nga. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Nga. Năm học: 2023-2024

09h:03' 07/09/2023   |   1135
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Nga. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Anh. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Anh. Năm học: 2023-2024

09h:01' 07/09/2023   |   6451
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Anh. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Sinh học. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Sinh học. Năm học: 2023-2024

08h:58' 07/09/2023   |   6051
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Sinh học. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Địa lý. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Địa lý. Năm học: 2023-2024

08h:56' 07/09/2023   |   8952
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Địa lý. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Ngữ văn. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Ngữ văn. Năm học: 2023-2024

08h:18' 07/09/2023   |   9748
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Ngữ văn. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Hoá học. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Hoá học. Năm học: 2023-2024

08h:16' 07/09/2023   |   5677
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tin học. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Vật lý. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Vật lý. Năm học: 2023-2024

08h:13' 07/09/2023   |   7017
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tin học. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tin học. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tin học. Năm học: 2023-2024

08h:08' 07/09/2023   |   4254
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tin học. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Toán. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Toán. Năm học: 2023-2024

07h:55' 07/09/2023   |   2111
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Toán. Năm học: 2023-2024
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Năm học 2022-2023

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Năm học 2022-2023

11h:09' 13/03/2023   |   4571
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Năm học 2022-2023
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Sinh học. Năm học 2022-2023

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Sinh học. Năm học 2022-2023

11h:03' 12/03/2023   |   1347
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Sinh học. Năm học 2022-2023
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa lí. Năm học 2022-2023

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa lí. Năm học 2022-2023

10h:54' 12/03/2023   |   2070
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa lí. Năm học 2022-2023