Thứ bảy, ngày 04 tháng 02 năm 2023
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Đề thi

Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2022-2023

15h:00' 25/10/2022   |   469
Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023

14h:51' 25/10/2022   |   431
Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023

14h:47' 25/10/2022   |   704
Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2022-2023

14h:41' 25/10/2022   |   979
Đề thi năng khiếu môn tiếng Anh. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2022-2023

16h:16' 13/10/2022   |   0
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023

15h:55' 11/10/2022   |   675
Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

15h:47' 11/10/2022   |   556
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023

15h:40' 11/10/2022   |   596
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Hoá học. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Hoá học. Năm học: 2022-2023

09h:09' 11/10/2022   |   502
Đề thi năng khiếu môn Hoá học. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

09h:04' 11/10/2022   |   636
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023
Đề thi Năng khiếu môn Toán. Năm học: 2022-2023

Đề thi Năng khiếu môn Toán. Năm học: 2022-2023

08h:47' 11/10/2022   |   659
Đề thi Năng khiếu môn Toán. Năm học 2022-2023
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Năm học: 2021-2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Năm học: 2021-2022

20h:32' 05/02/2022   |   0
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Năm học: 2021-2022