Thứ ba, ngày 26 tháng 09 năm 2023
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Đề thi

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Pháp. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Pháp. Năm học: 2023-2024

09h:07' 07/09/2023   |   102
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Pháp. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Nga. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Nga. Năm học: 2023-2024

09h:03' 07/09/2023   |   62
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Nga. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Anh. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Anh. Năm học: 2023-2024

09h:01' 07/09/2023   |   113
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tiếng Anh. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Sinh học. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Sinh học. Năm học: 2023-2024

08h:58' 07/09/2023   |   100
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Sinh học. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Địa lý. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Địa lý. Năm học: 2023-2024

08h:56' 07/09/2023   |   89
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Địa lý. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Ngữ văn. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Ngữ văn. Năm học: 2023-2024

08h:18' 07/09/2023   |   94
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Ngữ văn. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Hoá học. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Hoá học. Năm học: 2023-2024

08h:16' 07/09/2023   |   69
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tin học. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Vật lý. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Vật lý. Năm học: 2023-2024

08h:13' 07/09/2023   |   65
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tin học. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tin học. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tin học. Năm học: 2023-2024

08h:08' 07/09/2023   |   91
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Tin học. Năm học: 2023-2024
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Toán. Năm học: 2023-2024

Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Toán. Năm học: 2023-2024

07h:55' 07/09/2023   |   86
Đề thi khảo sát chọn đội tuyển HSG môn Toán. Năm học: 2023-2024
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Năm học 2022-2023

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Năm học 2022-2023

11h:09' 13/03/2023   |   1289
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Năm học 2022-2023
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Sinh học. Năm học 2022-2023

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Sinh học. Năm học 2022-2023

11h:03' 12/03/2023   |   564
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Sinh học. Năm học 2022-2023