Thứ hai, ngày 04 tháng 07 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Đề thi

Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2020-2021

09h:20' 27/09/2021   |   661
Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử - Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử - Năm học: 2020-2021

08h:24' 27/09/2021   |   728
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử - Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn - Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn - Năm học: 2020-2021

08h:18' 25/09/2021   |   858
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2020-2021

09h:23' 24/09/2021   |   855
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2020-2021

09h:13' 22/09/2021   |   828
Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2020-2021

08h:35' 22/09/2021   |   807
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2020-2021

16h:22' 20/09/2021   |   739
Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn Toán - Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn Toán - Năm học: 2020-2021

16h:07' 20/09/2021   |   947
Đề thi năng khiếu môn Toán - Năm học: 2020-2021
Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia - Lần 2 năm học 2020-2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia - Lần 2 năm học 2020-2021

08h:29' 03/06/2021   |   3617
Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia - Lần 2 năm học 2020-2021
Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia - Lần 1 năm học 2020-2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia - Lần 1 năm học 2020-2021

08h:06' 23/01/2021   |   6407
Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia - Lần 1 năm học 2020-2021
Đề thi năng khiếu lần 2 - Năm học 2020-2021

Đề thi năng khiếu lần 2 - Năm học 2020-2021

10h:17' 25/11/2020   |   2778
Đề thi năng khiếu lần 2 - Năm học 2020-2021
Đề thi HSG cấp trường - Năm học 2020-2021

Đề thi HSG cấp trường - Năm học 2020-2021

08h:41' 29/09/2020   |   3258
Đề thi HSG cấp trường - Năm học: 2020-2021