Chủ nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Đề thi

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022

09h:53' 06/01/2022   |   265
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022

09h:30' 06/01/2022   |   447
Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022

08h:53' 06/01/2022   |   195
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2021-2022

08h:33' 06/01/2022   |   922
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022

08h:25' 06/01/2022   |   614
Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022

15h:26' 05/01/2022   |   1132
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022
Đề thi thử môn Toán - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Toán - Năm học 2019-2020

08h:27' 02/11/2021   |   2559
Đề thi thử môn Toán năm học 2019-2020
Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022

08h:46' 22/10/2021   |   1281
Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022
Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học: 2021-2022

Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học: 2021-2022

10h:11' 01/10/2021   |   1933
Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2020-2021

09h:51' 28/09/2021   |   1210
Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2020-2021

09h:43' 28/09/2021   |   564
Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn tiếng Anh. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn tiếng Anh. Năm học: 2020-2021

09h:32' 28/09/2021   |   2450
Đề thi năng khiếu môn tiếng Anh. Năm học: 2020-2021