Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Đề thi

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Vật lý. Năm học 2022-2023

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Vật lý. Năm học 2022-2023

10h:39' 10/03/2023   |   1804
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Vật lý. Năm học 2022-2023
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán. Năm học 2022-2023

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán. Năm học 2022-2023

10h:30' 10/03/2023   |   2039
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Toán. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2022-2023

15h:00' 25/10/2022   |   2959
Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023

14h:51' 25/10/2022   |   2974
Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023

14h:47' 25/10/2022   |   8924
Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2022-2023

14h:41' 25/10/2022   |   8406
Đề thi năng khiếu môn tiếng Anh. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2022-2023

16h:16' 13/10/2022   |   0
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023

15h:55' 11/10/2022   |   3365
Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

15h:47' 11/10/2022   |   3955
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023

15h:40' 11/10/2022   |   4343
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Hoá học. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Hoá học. Năm học: 2022-2023

09h:09' 11/10/2022   |   3056
Đề thi năng khiếu môn Hoá học. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

09h:04' 11/10/2022   |   3733
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023