Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Đề thi

Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2021-2022

10h:07' 06/01/2022   |   3842
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2021-2022

09h:55' 06/01/2022   |   6442
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022

09h:53' 06/01/2022   |   5045
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022

09h:30' 06/01/2022   |   3227
Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022

08h:53' 06/01/2022   |   2705
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2021-2022

08h:33' 06/01/2022   |   8146
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022

08h:25' 06/01/2022   |   3409
Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2021-2022

19h:57' 05/01/2022   |   3616
Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022

15h:26' 05/01/2022   |   4575
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022
Đề thi thử môn Toán - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Toán - Năm học 2019-2020

08h:27' 02/11/2021   |   3904
Đề thi thử môn Toán năm học 2019-2020
Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022

08h:46' 22/10/2021   |   2462
Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022
Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học: 2021-2022

Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học: 2021-2022

10h:11' 01/10/2021   |   7354
Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học: 2021-2022