Thứ sáu, ngày 12 tháng 08 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Đề thi

Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020

22h:22' 23/04/2020   |   1763
Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Lịch sử - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Lịch sử - Năm học 2019-2020

21h:06' 22/04/2020   |   2167
Đề thi Năng khiếu môn Lịch sử - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Ngữ văn - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Ngữ văn - Năm học 2019-2020

21h:02' 22/04/2020   |   104
Đề thi Năng khiếu môn Ngữ văn - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Hóa học - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Hóa học - Năm học 2019-2020

20h:59' 22/04/2020   |   2084
Đề thi Năng khiếu môn Hóa học - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Vật lý - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Vật lý - Năm học 2019-2020

20h:52' 22/04/2020   |   2148
Đề thi Năng khiếu môn Vật lý - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2019-2020

22h:38' 21/04/2020   |   2681
Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn GDCD lần 1 - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn GDCD lần 1 - Năm học 2019-2020

22h:39' 20/04/2020   |   1023
Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD lần 1 - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Tiếng Nga lần 1 - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Tiếng Nga lần 1 - Năm học 2019-2020

22h:37' 20/04/2020   |   1206
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Nga lần 1 - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Tiếng Pháp lần 1 - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Tiếng Pháp lần 1 - Năm học 2019-2020

22h:34' 20/04/2020   |   3721
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Pháp lần 1 - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Tiếng Anh - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Tiếng Anh - Năm học 2019-2020

22h:31' 20/04/2020   |   4769
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Địa lý - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Địa lý - Năm học 2019-2020

22h:26' 20/04/2020   |   2512
Đề thi thử  môn Địa lý - Năm học 2019-2020