Thứ sáu, ngày 12 tháng 08 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Đề thi

Đề thi năng khiếu lần 2 - Năm học 2020-2021

Đề thi năng khiếu lần 2 - Năm học 2020-2021

10h:17' 25/11/2020   |   2865
Đề thi năng khiếu lần 2 - Năm học 2020-2021
Đề thi HSG cấp trường - Năm học 2020-2021

Đề thi HSG cấp trường - Năm học 2020-2021

08h:41' 29/09/2020   |   3309
Đề thi HSG cấp trường - Năm học: 2020-2021
Đề thi thử môn Hóa học - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Hóa học - Năm học 2019-2020

15h:34' 21/08/2020   |   3769
Đề thi thử môn Hóa học - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Vật lý - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Vật lý - Năm học 2019-2020

22h:11' 31/07/2020   |   4753
Đề thi thử môn Vật lý năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Lịch sử - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Lịch sử - Năm học 2019-2020

22h:23' 30/07/2020   |   4429
Đề thi thử môn Lịch sử - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Sinh học - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Sinh học - Năm học 2019-2020

07h:29' 08/07/2020   |   2796
Đề thi thử môn Sinh học - Năm học 2019-2020
Đề thi thử môn Ngữ văn - Năm học 2019-2020

Đề thi thử môn Ngữ văn - Năm học 2019-2020

22h:20' 03/07/2020   |   3649
Đề thi thử môn Ngữ văn - Năm học 2019-2020
Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học 2019-2020

Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học 2019-2020

21h:06' 05/05/2020   |   2733
Đề thi học sinh giỏi cấp trường - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Nga - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Nga - Năm học 2019-2020

21h:49' 26/04/2020   |   2061
Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Nga - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Pháp - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Pháp - Năm học 2019-2020

21h:42' 26/04/2020   |   2981
Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Pháp - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Anh - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Anh - Năm học 2019-2020

22h:47' 25/04/2020   |   6814
Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Anh - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Sinh học - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Sinh học - Năm học 2019-2020

08h:24' 24/04/2020   |   2720
Đề thi Năng khiếu môn Sinh học - Năm học 2019-2020