Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Đề thi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Nga  - Năm học: 2021-2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Nga - Năm học: 2021-2022

05h:00' 05/02/2022   |   2273
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Nga - Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn tiếng Nga chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn tiếng Nga chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:27' 19/01/2022   |   1620
Đề thi khảo sát môn tiếng Nga chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn tiếng Pháp chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn tiếng Pháp chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:25' 19/01/2022   |   2205
Đề thi khảo sát môn tiếng Pháp chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn Tiếng Anh chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Tiếng Anh chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:22' 19/01/2022   |   3414
Đề thi khảo môn Tiếng Anh chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn Sinh học chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Sinh học chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:20' 19/01/2022   |   2449
Đề thi khảo môn Sinh học chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn Địa lý chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Địa lý chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:17' 19/01/2022   |   2352
Đề thi khảo môn Địa lý chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn Lịch sử chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Lịch sử chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:15' 19/01/2022   |   1951
Đề thi khảo sát môn Lịch sử chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn Ngữ văn chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Ngữ văn chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:11' 18/01/2022   |   1680
Đề thi khảo sát môn Ngữ văn chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn Hóa học chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Hóa học chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:09' 18/01/2022   |   1509
Đề thi khảo sát môn Hóa học chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn Vật lý chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Vật lý chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:05' 18/01/2022   |   1871
Đề thi khảo môn Vật lý chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn Toán chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Toán chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:01' 18/01/2022   |   0
Đề thi khảo sát môn Toán chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

10h:11' 06/01/2022   |   3402
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022