Ngày 30/3/2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền về hệ giá trị gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông về hệ giá trị gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành, của từng gia đình, mỗi cá nhân và toàn xã hội. Tuyên truyền tốt sẽ góp phần làm giảm số lượng và mức độ nghiêm trọng của các vụ bạo lực gia đình ở mỗi địa phương. Trong các hình thức tuyên truyền thì “sân khấu hoá” là một trong những hình thức gần dân, sát dân, đáp ứng yêu cầu truyền thông đến mọi lứa tuổi, mọi đối tượng và đạt hiệu quả.

Chủ đề cuộc thi là : “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, gồm các nội dung trọng tâm:
+ Giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; đề cao các giá trị nhân văn, đời sống tinh thần phong phú cũng như phẩm cách tốt đẹp con người Việt Nam trong gia đình và xã hội; phản ánh đạo hiếu và những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống Việt Nam; lên án các hành vi xấu trái với luân thường đạo lý, các hành vi bạo lực, bạo hành trong gia đình...
+ Phát huy vai trò, trách nhiệm của ông bà, cha mẹ, nhà trường, xã hội trong việc tuyên truyền và nêu gương về đạo đức, lối sống, chuẩn mực văn hóa ứng xử; giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng gia đình là một môi trường an toàn cho trẻ em; bài trừ lối sống vị kỷ, thực dụng.
+ Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, thích ứng với thiên tai, dịch bệnh, nâng cao khả năng tự ứng phó của gia đình; trang bị, phổ biến kiến thức, kỹ năng để các gia đình chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội; kế thừa và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.
+ Phản ánh chân thực, đa dạng những vấn đề về gia đình, bạo lực gia đình (bao gồm các dạng bạo lực về: thể chất, tinh thần, kinh tế và tình dục). 
+ Nêu gương các điển hình gia đình; gương người tốt, việc tốt trong hoạt động công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, xã hội văn minh.

Toàn cảnh hội nghị phát động Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền về hệ giá trị gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

*Đối tượng dự thi
- Các tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam, không giới hạn độ tuổi
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký không được tham gia dự thi.
*Tác phẩm dự thi
Kịch bản dự thi cần đạt được những yếu tố sau:
- Về thể loại kịch bản sân khấu: chèo, kịch nói.
- Về chất lượng nghệ thuật: Kịch bản đảm bảo tính logic, giàut văn học, cốt truyện hay, bố cục chặt chẽ, nghệ thuật biên kịch sáng tạo, nhưng vẫn giữ được đặc trưng của loại hình nghệ thuật sân khấu; sự hấp dẫn đối với khán giả, thể hiện rõ chức năng giáo dục, thẩm mỹ, thông tin, tuyên truyền, dự báo, định hướng, giải trí…
- Thời lượng mỗi tác phẩm được cụ thể hóa (đạo diễn) dàn dựng, biểu diễn trên sân khấu từ 15 - 20 phút.
- Kịch bản được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông Times New Roman, dòng có khoảng cách đơn.
- Tác giả dự thi phải tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành đối với tác phẩm tham gia dự thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ sự tranh chấp nào liên quan đến bản quyền của tác phẩm dự thi.
*Thời gian thực hiện 
Phát động sáng tác cuộc thi: dự kiến cuối tháng 3/2023- đầu tháng 4/2023 (Ban Tổ chức sẽ gửi giấy mời, thông báo thời gian và địa điểm sau).
- Thời gian nhận tác phẩm: sau ngày phát động sáng tác đến hết ngày 15/7/2023. (các tác giả ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi và ngày tác giả gửi tác phẩm qua Email của Ban Tổ chức Cuộc thi). - Thành lập Ban Giám khảo và tổ chức chấm thi: cuối tháng 7/2023.
- Tổ chức công bố kết quả và trao giải thưởng: đầu tháng 8/2023 (Ban Tổ chức sẽ gửi giấy mời, thông báo thời gian và địa điểm sau).
*Địa điểm nhận tác phẩm dự thi
- Tác giả gửi tác phẩm dự thi theo đường bưu điện qua địa chỉ: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: Số 73 Bạch Đằng,thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tác phẩm dự thi đựng trong phong bì, bên ngoài ghi rõ: Bài dự thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền về hệ 4 giá trị gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023; hoặc gửi tác phẩm qua email của Ban Tổ chức: sangtackichbangiadinh2023@gmail.com. Điện thoại liên hệ: 0389956961 (Chuyên viên Nguyễn Phương Lan).
*Giải thưởng cuộc thi
Ban Tổ chức cuộc thi trao Giấy chứng nhận kèm theo các giải thưởng với cơ cấu như sau: Cuộc thi có 20 giải thưởng, trị giá 56 triệu đồng, cụ thể:
+ 02 giải A: 08 triệu đồng/1 giải.
+ 03 giải B: 05 triệu đồng/1 giải.
+ 05 giải C: 03 triệu đồng/1 giải.
+ 10 giải Khuyến khích: 01 triệu đồng/1 giải

Ban Tổ chức mong muốn cuộc thi sẽ thu hút được sự quan tâm đông đảo các tác giả trong và ngoài tỉnh để lựa chọn ra những tác phẩm hay, có chất lượng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, nâng cao nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng trong việc kế thừa, gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Nguồn: Sở văn hoá- thông tin - du lịch Hải Dương. 

Tác giả: Lan Anh