BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC TẾ, KHU VỰC
STT Họ và tên  Môn thi Giải đạt được Năm
1 Nguyễn Quang Bằng Toán Huy chương Đồng Châu Á Thái Bình Dương 2000
2 Tô Minh Hoàng Toán Huy chương Đồng Châu Á Thái Bình Dương 2001
3 Nguyễn Văn Khiêm  Hoá học Huy chương Bạc Olympic Quốc tế 2001
4 Nghiêm Viết Nam Vật lý Huy chương Đồng Olympic Quốc tế 2002
5 Bùi Hữu Tài Hoá học Bằng khen Olympic Quốc tế 2002
6 Hoàng Trung Trí Vật lý Huy chương Đồng Olympic Quốc tế 2003
Huy chương Đồng Olympic Châu Á 2003
7 Lê Thanh Tùng Hoá học Huy chương Đồng Olympic Quốc tế 2003
8 Lê Hữu Tôn Vật lý Giải Khuyến khích Olympic Châu Á 2004
9 Ngô Xuân Hoàng Hoá học Huy chương Vàng Olympic Quốc tế 2005
10 Nguyễn Duy Mạnh Toán Huy chương Vàng Olympic Quốc tế 2006
11 Phạm Thành Thái Toán Huy chương Vàng Olympic Quốc tế 2007
12 Đỗ Thị Thu Thảo Toán Huy chương Bạc Olympic Quốc tế 2008
13 Phạm Thành Long Vật lý Huy chương Bạc Olympic Quốc tế 2009
Huy chương Bạc Olympic Châu Á 2009
14 Nguyễn Trung Tùng Vật lý Bằng khen Olympic Châu Á 2009
15 Nguyễn Xuân Cương Toán Huy chương Đồng Olympic Quốc tế 2009
16 Mai Thu Cúc Hoá học Huy chương Đồng Olympic Quốc tế 2010
17 Nguyễn Phan Quang Minh Tin học Huy chương Bạc Olympic Châu Á 2013
Huy chương Bạc Olympic Châu Á 2014
18 Hoàng Văn Đông Sinh học Huy chương Bạc Olympic Quốc tế 2018
19 Đào Duy Anh Tin học Huy chương Đồng Olympic Châu Á 2021
20 Phạm Đức Nam Phương Hóa học Huy chương Vàng Olympic Quốc tế 2021
Tổng số học sinh: 20      
Tổng số giải: 23