Chiều Chủ nhật ngày 29/10/2023, tại Trung tâm Tiệc cưới Âu Cơ diễn ra Hội nghị BCH Hội cựu học sinh khóa mới Trường PTNK Hải Hưng - THPT Chuyên Nguyễn Trãi. 

 

Hội nghị BCH Hội cựu học sinh khóa mới

Trong Hội nghị, các thành viên BCH đã đưa ra khá nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động Hội trên nền tảng đã có. Các ý kiến xoay quanh các vấn đề kết nối, sự kiện, tài chính, hoạt động truyền thông hướng tới 40 năm thành lập trường và các kế hoạch dài hơi hơn. 

Đối với các công tác chung, anh Nguyễn Đình Hòa - Tân Chủ tịch BCH Hội cựu học sinh khóa mới nêu ra sứ mệnh đầu tiên đó phân loại thông tin và vị trí việc làm của CHS các khóa để có thể dễ dàng kết nối, liên kết công tác trong Hội, đồng thời nhận được hỗ trợ lớn mạnh nhất về tài chính, song song với đó hỗ trợ về tinh thần, giáo dục,... Các dự án của Hội phải thỏa mãn các tiêu chí: minh bạch, đúng giá trị cốt lõi và xây dựng các hoạt động hiệu quả.

Anh Nguyễn Đình Hòa - Chủ tịch BCH Hội cựu học sinh khóa mới

Về vấn đề kết nối nhân sự, Anh Bùi Hữu Hải - CHS Chuyên Hóa niên khóa 1997-2000 - Trưởng ban Nhân sự cũng đã đưa ra các vấn đề liên quan đến công tác liên lạc. Theo đó, ban Nhân sự cần thống kê danh sách các cựu học sinh thành đạt trên nhiều lĩnh vực, chia theo 3 chặng. BCH sẽ dựa vào đó mà thông báo nội dung cuộc họp và phát động xây dựng quỹ. BCH cần nêu rõ mục tiêu, ý nghĩa của từng nội dung, cùng với đó là cách quản lý và tiêu dùng quỹ. Bên cạnh việc kêu gọi hỗ trợ tài chính cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường, BCH có thể gây quỹ học bổng hỗ trợ một số học sinh khó khăn hoặc xây dựng công trình kỷ niệm. Đồng thời, Chủ chốt Hội cũng cần đưa ra quy trình làm việc cụ thể với các Ban để quá trình thực hiện nhiệm vụ được thuận tiện. 

Anh Bùi Hữu Hải phát biểu về kế hoạch gây quỹ

Trong giai đoạn tới, các hoạt động hướng tới 40 năm thành lập trường cần ưu tiên hơn cả, do đó Ban sự kiện - Dự án án đã đưa ra rất nhiều đề xuất mới. Anh Phạm Trung Dũng - CHS niên khóa 1997-2000 - Phó ban Sự kiện - Dự án cho rằng các nội dung và sự kiện cần bám sát vào dự thảo quy chế, đồng thời các hoạt động của Hội cần có mục tiêu rõ ràng. Anh cũng nêu nhiệm vụ cấp thiết là lập danh sách đầy đủ CHS các khóa và lập BCH để chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện 40 năm thành lập trường. Anh Phạm Trung Dũng đề xuất hai hoạt động trong thời gian tới là gây dựng quỹ học bổng và hiện đại hóa cơ sở vật chất (thư viện hoặc hội trường).

Anh Phạm Trung Dũng - CHS niên khóa 1997-2000 - Phó ban Sự kiện - Dự án 

Chị Phạm Thị Thuỳ Dung - CHS niên khoá 2003-2004 - Trưởng ban Truyền thông - Đối ngoại đề nghị các bộ phận đưa ra đóng góp rồi nộp bản kế hoạch cho Chủ chốt Hội. Ban Sự kiện và ban Tài chính lên dự toán các hoạt động, ban Truyền thông sẽ hỗ trợ tuyên truyền và gây quỹ. Ban Thư kí xây dựng một quy trình phối hợp và trình với các thành viên chủ chốt. Chị Dung cũng nhấn mạnh cần áp dụng các thành tựu chuyển đổi số trong công tác liên lạc, truyền thông để đạt hiệu quả cao nhất khi kết nối nhân sự của Hội. 

Chị Phạm Thị Thuỳ Dung - CHS niên khóa 2003-2004 - Trưởng ban Truyền thông - Đối ngoại

Ngoài công tác thảo luận về hoạt động Hội giai đoạn mới, tại Hội nghị, đại diện BCH Khóa cũ, chị Lưu Thu Liên - CHS Chuyên Địa niên khóa 2006-2009 - nguyên PCT Hội đã bàn giao các vấn đề về nhân sự, sự kiện, tài chính và truyền thông và chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác kết nối và tổ chức hoạt động Hội, chị nhấn mạnh: “Các hoạt động cần có kế hoạch dài hơi, định hướng lâu dài, ưu tiên các công tác liên lạc, thống kê nhân sự của Hội song song việc tổ chức các hoạt động sự kiện, truyền thông”.

Chị Lưu Thu Liên - CHS Chuyên Địa niên khóa 2006-2009 - nguyên PCT Hội

Anh Trần Văn Võ - CHS niên khóa 1999-2002 - Phó Chủ tịch Hội yêu cầu ban Nhân sự cần có phương án để thu thập số liệu và cập nhập danh sách cựu học sinh tất cả các khóa. Ban Tài chính chốt hình thức thu hội phí và đưa ra quy chế gây quỹ cho từng sự kiện. BCH nên tập trung chính vào các hoạt hướng tới lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Anh Trần Văn Võ - CHS niên khóa 1999-2002 - Phó Chủ tịch Hội 

Trong Hội nghị cũng được tiếp nhận nhiều ý kiến của các anh chị trong BCH khóa mới. Ngoài ra, Hội cũng chấp nhận việc đề xuất đổi vị trí hoạt động của chị Phạm Thị Hải khóa 2001 - 2004 từ ban Tài chính - Hậu cần sang ban Sự kiện - Dự án. 

Hội nghị kết thúc vào lúc 16h00, sau đó là cuộc họp riêng của Chủ chốt Hội và các Ban. 

Nguồn: NMC

Tác giả: Thu An