Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi thông báo lịch công tác tháng 1-2011 (năm học 2010-2011)