Nhằm tạo khí thế, động viên tinh thần cho tập thể giáo viên, người lao động, Công đoàn và nhà trường đã gửi lời chúc mừng tới các đồng chí có sinh nhật trong quý 3 qua những tấm thiệp online do các giáo viên tự thiết kế. Mỗi tấm thiệp là một lời chúc chân thành, ấm áp tình cảm, gắn với những bức chân dung đẹp nhất của các cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Mong rằng đây cũng là một kỷ niệm đẹp, gắn kết tình đồng nghiệp trong những tháng ngày thật đặc biệt này.

Đây là việc làm rất thiết thực và ý nghĩa nhằm quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ giáo viên của trường. Góp phần thực hiện nếp sống văn minh và xây dựng đời sống văn hóa trong nhà trường.

Tác giả: Nguyễn Ngà- Lan Anh