Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua 90 năm hình thành và phát triển với nhiều thành tựu chói lọi trong công tác phát triển Đoàn viên Thanh niên, dấu mốc đó không thể không kể đến sự lãnh đạo của Ban Bí Thư TW Đoàn, đặc biệt là các đồng chí Bí thư thứ nhất, những ngời anh cả củacác thế hệ Đoàn viên thanh niên.