SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG  THPT  CHUYÊN

NGUYỄN TRÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

 

Hải Dương, ngày 26  tháng 04 năm 2024

THƯ NGỎ

V/v Xây dựng Cơ sở dữ liệu Cựu học sinh

Kính gửi: Anh/chị cựu học sinh nhà trường!

Tháng 9/1984, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chính thức được thành lập với tên gọi ban đầu là trường PT Năng khiếu Hải Hưng, tiền thân là khối PT chuyên Toán Hải Hưng. Trải qua gần 4 thập kỷ hình thành và phát triển, với sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, tập thể thầy và trò nhà trường đã đạt được nhiều thành tích cao trong giảng dạy, học tập và rèn luyện; đồng thời nhiều cựu học sinh nhà trường đã thành công trên nhiều lĩnh vực. Đó là niềm tự hào khi sứ mệnh phát hiện, khơi nguồn và bồi dưỡng học sinh giỏi, đào tạo nhân tài cho đất nước mà nhà trường được giao phó đã được ghi nhận.

Thu ngo xay dung Co so du lieu CHS
Thư ngỏ về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu Cựu học sinh nhà trường

Năm học 2024 – 2025 là năm học kỷ niệm 60 năm khối PT chuyên Toán (1964-1984) và 40 năm thành lập trường PT Năng khiếu Hải Hưng nay là THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương (1984 – 2024). Để tổng kết, đánh giá sự trưởng thành của các thế hệ học sinh; giới thiệu các gương mặt cựu học sinh tiêu biểu trong kỷ yếu 40 năm; tìm kiếm các nguồn tư liệu phục vụ cho công tác truyền thông, lan tỏa các giá trị tích cực, tăng cường tính kết nối trong cộng đồng cựu học sinh…. nhà trường đề nghị xây dựng Cơ sở dữ liệu Cựu học sinh.

Để thực hiện thành công hoạt động ý nghĩa này, Lãnh đạo nhà trường giao cho BCH Hội Cựu học sinh lên kế hoạch và chịu trách nhiệm thu thập thông tin cựu học sinh. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, nhà trường cam kết sẽ sử dụng thông tin đúng mục đích đề ra.

Thời gian thu thập thông tin: từ tháng 5-8/2024.

Rất mong anh/chị cựu học sinh ủng hộ và tham gia tích cực trong công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu Cựu học sinh, chúc các anh/chị sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

T.M BCH HỘI CỰU HỌC SINH

CHỦ TỊCH HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Đình Hòa

TM. LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trịnh Ngọc Tùng

ĐƯỜNG LINK BIỂU MẪU THU THẬP THÔNG TIN CỰU HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG: https://forms.gle/XJUTNBjwd1tcq1Rb8

Bản PDF Thư ngỏ xem TẠI ĐÂY

Mã QR đường link Biểu mẫu thu thập thông tin Cựu học sinh
Mã QR đường link Biểu mẫu thu thập thông tin Cựu học sinh

Mọi thông tin chi tiết về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu Cựu học sinh xin liên hệ:

- Phó chủ tịch Hội: CHS Phạm Như Quỳnh, niên khóa 2000 – 2003, SĐT 0915522033

- Trưởng Ban Nhân sự - liên lạc: CHS Bùi Hữu Hải, niên khóa 1997 – 2000, SĐT 0988384360

hoặc email Hội cựu học sinh: [email protected]