THÔNG BÁO

 NHẬN GIẤY BÁO NHẬP HỌC

ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

 

 

Các thí sinh trúng tuyển đến trường để nhận giấy báo nhập học, nhận lớp và làm các thủ tục nhập học vào 7h sáng ngày thứ 4 (3/7/2019). 7 giờ 00 các em tập trung tại nhà đa năng theo đơn vị lớp, sau đó về từng lớp tập trung theo sơ đồ sau:

Lớp

Tập trung tại phòng

Tầng

Nhà

10Toán

B204

2

B

10Tin

B205

10Lý

B301

3

10Hoá

B302

10Sinh

B303

10Văn

B304

10Sử

B305

10Địa

B401

4

10Anh

B402

10Nga

B403

10Pháp

B404

10A1

B405