THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2014 (NĂM HỌC 2014-2015)

 

 

A- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 

1. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014-2015

2. Ổn định nề nếp dạy học (cả sáng và chiều);

3. Triển khai thực hiện các qui chế chuyên môn và chế độ làm việc đã được xây dựng và bổ sung đầu năm học. Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học.

4. Tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm theo đơn vị lớp.

5. Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và Đại hội Đoàn Thanh niên.

6. Thi năng khiếu lần 1 (8/9/2014) và lần 2 (29/9/2014) cho học sinh toàn trường;

7. Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để tuyển chọn đội tuyển thi HSG các cấp;

8. Triển khai các công tác chuẩn bị Hội trường; Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề tháng, các câu lạc bộ thể dục, thể thao, văn nghệ đi vào hoạt động.

9. Hoàn thành việc đăng kí thi đua và chuẩn bị tên sáng kiến năm học 2014-2015.

 

B- CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ

 

1. 14 giờ 00 ngày Thứ 2 (1/9/2014): Họp HĐGD: Tổng kết công tác tháng 8, triển khai công tác tháng 9 và các công tác khác. Chúc mừng sinh nhật tháng 9 và tổ chức Lễ chia tay đồng chí Phạm Văn Tình – Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch công đoàn trường.

 

2. Ngày Thứ 3 (2/9/2014): Toàn trường nghỉ ngày Lễ Quốc khánh.

 

3. 6 giờ 45 phút ngày thứ 6 (5/9/2014): Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015, sau đó tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí của giáo viên và học sinh.

4. Ngày thứ 2 (8/9/2014):

                  * 13 giờ 40 phút: Tổ chức thi năng khiếu lần 1 cho học sinh toàn trường, các đồng chí được phân công ra đề phải nộp đề + đáp án (bao gồm 1 bản in và file dữ liệu gửi vào hộp thư anhhongnthd@gmail.com) cho giáo vụ nhà trường chậm nhất là ngày thứ 2 (1/9/2014), các lớp A1 thi môn Toán. Các thầy cô chủ nhiệm coi thi năng khiếu đúng 13 giờ 40 phút có mặt tại phòng giáo vụ để nhận đề thi + giấy thi, nộp bài tại phòng giáo vụ, nhận bài để chấm vào tiết 4 ngày thứ  3 (9/9/2014), trả bài chậm nhất là tiết 2 ngày thứ 7 (13/9/2014). Lưu ý: Các thầy cô chủ nhiệm nhắc học sinh đến địa điểm thi đúng giờ qui định (theo phương án ghép lớp đã phát cho các GVCN).

                  * 14 giờ 15 phút: Hội nghị cán bộ quản lý, bàn về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, Hội trường và các công việc khác.

 

5. 7 giờ 30 phút ngày Chủ nhật (14/9/2014): Họp cha mẹ học sinh toàn trường theo đơn vị lớp. Nội dung cuộc họp: GVCN thay mặt nhà trường báo cáo kết quả năm học trước và kế hoạch năm học 2014-2015, đồng thời xây dựng kế hoạch riêng của lớp mình; Cùng với chi hội trưởng triển khai nghị quyết của Hội nghị cha mẹ học sinh chiều 30/8/2014. Các đồng chí GVCN nhận nội dung họp từ giáo vụ nhà trường vào ngày Thứ 7 (13/9/2014).

 

6. Ngày thứ 2 (15/9/2014):

* 13 giờ 30 phút: Họp Đảng ủy

*14 giờ 00 phút: Họp Hội đồng giáo dục; Chúc mừng sinh nhật tháng 9; Triển khai các công tác chuẩn bị cho Hội nghị cán bộ viên chức và Hội trường. Sau đó toàn trường học Nghị quyết TW 9 (khóa XI).

* 16 giờ 30 phút: Họp tổ: BGH kiểm tra hồ sơ chuyên môn đầu năm theo đơn vị tổ.

 

            7. 14 giờ 00 phút ngày thứ 2 (22/9/2014):  Họp hội đồng giáo dục, sau đó họp tổ (trù bị cho Hội nghị cán bộ viên chức)

 

            8. 7 giờ 00 phút ngày thứ 7 (27/9/2014): Hội nghị cán bộ viên chức. Học sinh toàn trường nghỉ học cả ngày.

 

            9. Ngày thứ 2 (29/9/2014):

                  * 13 giờ 40 phút: Tổ chức thi năng khiếu lần 2 cho học sinh toàn trường, các đồng chí được phân công ra đề phải nộp đề + đáp án (bao gồm 1 bản in và file dữ liệu gửi vào hộp thư anhhongnthd@gmail.com) cho giáo vụ nhà trường chậm nhất là ngày thứ 2 (22/9/2014); Lớp 12A1 thi Hóa, 11A1 thi Lý, 10A1 thi Ngữ Văn. Các thầy cô chủ nhiệm coi thi năng khiếu đúng 13 giờ 40 phút có mặt tại phòng giáo vụ để nhận đề thi + giấy thi, nộp bài tại phòng giáo vụ, nhận bài để chấm vào tiết 4 ngày thứ  3 (30/9/2014).

                  * Lịch trả bài: Các thầy cô chấm, trả bài cho học sinh và hoàn thành danh sách đội tuyển chậm nhất là tiết 2 ngày thứ 7 (4/10/2014). Khi nhà trường nhận được hướng dẫn của Sở GD&ĐT, nếu Sở yêu cầu nộp danh sách đội tuyển sớm hơn 4/10/2014 thì nhà trường sẽ thông báo tới từng thầy cô.

 * 14 giờ 15 phút: Hội nghị cán bộ quản lý

 

            10. Học thêm buổi chiều bắt đầu từ 1/9/2014 theo TKB đã công bố. Chiều thứ 7 (6/9/2014) học bù cho buổi chiều thứ 3 (2/9/2014)

 

11. Lịch họp + sinh hoạt chuyên môn:

* Ngày 1/9/2014:              14 giờ 00: Họp HĐGD, chúc mừng SN tháng 9, tổ chức Lễ chia tay đ/c Phạm Văn Tình.

16   giờ 00: Họp tổ, sau đó liên hoan toàn trường.

* Ngày 5/9/2014:   6 giờ 45: Lễ khai giảng năm học mới tại Nhà đa năng

* Ngày 8/9/2014: 13 giờ 40: Thi năng khiếu lần 1

14   giờ 15: Hội nghị cán bộ quản lý

* Ngày 14/9/2014:   7giờ 30:   Họp cha mẹ học sinh (theo đơn vị lớp)

* Ngày 15/9/2014:  13 giờ 30: Họp Đảng uỷ

14 giờ 00: Họp HĐGD + Học Nghị quyết

15   giờ 30: Họp tổ.

*Ngày 22/9/2014:             14 giờ 00: Họp HĐGD + họp tổ chuyên môn

*Ngày 27/9/2014:             7 giờ 00:  Hội nghị Cán bộ viên chức

*Ngày 29/9/2014:  13 giờ 40: Thi năng khiếu lần 2

14 giờ 15: Hội nghị cán bộ quản lý

 

Chú ý: Lịch trên có thể thay đổi tuỳ theo các thông báo của cấp trên, đề nghị các đồng chí theo dõi thường xuyên trên các bảng tin tại các phòng chờ giáo viên.                                                  

HIỆU TRƯỞNG