Học sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 sẽ bắt buộc học đủ 52 tiết lịch sử 

Ngày 11-7, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành hướng dẫn dạy và học môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông. Môn Lịch sử ở bậc trung học phổ thông sẽ có 52 tiết bắt buộc mỗi năm của chương trình lớp 10, 11, 12, được dạy đại trà cho tất cả học sinh. Riêng học sinh lựa chọn môn Lịch sử trong nhóm môn học lựa chọn để học chuyên sâu theo định hướng nghề nghiệp sẽ phải học nhiều hơn những học sinh khác. Với kế hoạch này, Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ phải ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2018 theo trình tự rút gọn.  Đồng thời tiến hành xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh, thẩm định chương trình Lịch sử cấp THPT phần bắt buộc, tổ chức hội thảo xin ý kiến các tổ chức, nhà khoa học, giáo viên về chương trình này, tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo. Thời gian hoàn thành các công việc này là trước ngày 25-8.

Cô giáo - TS Lịch sử Nguyễn Thu Quyên trong giờ Lịch Sử ở lớp 11 chuyên Sử - CNT. 

Trước đó, chương trình dạy - học Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 gây tranh cãi, khi môn Lịch sử nằm trong nhóm môn học tự chọn. Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, chuyên gia giáo dục cho rằng cần đưa môn Lịch sử trở lại là môn học bắt buộc. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp THPT được thiết kế theo hướng phân hóa, định hướng nghề nghiệp.  Theo đó, ngoài 7 môn học/hoạt động bắt buộc, học sinh sẽ chọn 5 môn học trong số 9 môn của 3 nhóm môn học lựa chọn và 3 cụm chuyên đề trong số các chuyên đề tương ứng với các môn học, phù hợp với sở thích, định hướng nghề nghiệp.

Nguồn: Bộ GD&ĐT

Tác giả: Lan Anh tổng hợp