Chiều ngày 25/5/2020 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã diễn ra buổi kiểm tra hồ sơ chuyên môn kì 2 năm học 2019 – 2020 tại phòng họp Hội đồng, tầng 4, nhà A. Qua quá trình kiểm tra hồ sơ từ Ban chuyên môn các tổ đến Ban xét duyệt của Lãnh đạo nhà trường, Công đoàn và Thanh tra nhân dân thì kết quả được công bố như sau: Toàn trường có 9 bộ hồ sơ đến từ 6 tổ chuyên môn (Tin, Văn, Sinh, Địa, GDCD, TD – QP) được xếp loại hồ sơ Xuất Sắc kì 2 năm học 2019 - 2020.

Nhân buổi họp Hội đồng ngày 1/6/2020 Công đoàn trường đã khen thưởng 9 bộ hồ sơ Xuất Sắc kì 2 năm học 2019 - 2020.

Công đoàn tặng thưởng hồ sơ Xuất Sắc kì 2 năm học 2019 – 2020

Khen thưởng hồ sơ xuất sắc là việc làm thường niên của Công đoàn, góp phần động viên, khích lệ, tạo động lực để các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tiếp tục rèn luyện, phát huy sự sáng tạo trong công việc.

Công đoàn trường chuyên Nguyễn Trãi rất mong cán bộ, giáo viên nhà trường hăng say tích cực phấn đấu để ngày càng có nhiều bộ hồ sơ Xuất Sắc được khen thưởng.

Tác giả: Nguyễn Thị Ngà – CTCĐ

Ảnh chụp: Nguyễn Lan Anh – GV Văn

Biên tập: Nguyễn Hà