Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga - Cựu học sinh chuyên Văn (1991-1994) trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng (tiền thân của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi ngày nay) - được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

"Chiều 29.4, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hải Dương trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến công tác tại Đoàn ĐBQH tỉnh từ ngày 1.5 để đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chuyên trách khóa XIV.
Trước đó, ngày 24.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Dương Thái đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga tiếp tục phát huy tốt vai trò người đại biểu dân cử trên cương vị mới; góp phần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, vị thế của Đoàn ĐBQH tỉnh; tích cực đưa tiếng nói của cử tri, nhân dân trong tỉnh đến Quốc hội, đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân." 

                                                            Nguồn: Báo Điện tử tỉnh Hải Dương