Ngày 15/5/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 616/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hải Dương

HD11.jpg

Là trung tâm chính trị của tỉnh, thành phố Hải Dương cũng là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ của tỉnh Hải Dương, nằm ở trung tâm của tam giác tăng trưởng kinh tế Bắc bộ (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh). Thành phố có diện tích hơn 3.600ha, dân số gần 144.000 người với 13 phường nội thành và 6 xã ngoại thành. Hiện tại, thành phố có 1.700 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hơn 900 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

HD8.jpg

TPloai2.JPG

TPlaoi2a.JPG