Thứ hai, ngày 04 tháng 07 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Năng khiếu

Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Anh - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Anh - Năm học 2019-2020

22h:47' 25/04/2020   |   6547
Đề thi Năng khiếu môn Tiếng Anh - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Sinh học - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Sinh học - Năm học 2019-2020

08h:24' 24/04/2020   |   2593
Đề thi Năng khiếu môn Sinh học - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020

22h:22' 23/04/2020   |   1697
Đề thi Năng khiếu môn Địa lý - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Lịch sử - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Lịch sử - Năm học 2019-2020

21h:06' 22/04/2020   |   2082
Đề thi Năng khiếu môn Lịch sử - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Ngữ văn - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Ngữ văn - Năm học 2019-2020

21h:02' 22/04/2020   |   99
Đề thi Năng khiếu môn Ngữ văn - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Hóa học - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Hóa học - Năm học 2019-2020

20h:59' 22/04/2020   |   1967
Đề thi Năng khiếu môn Hóa học - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Vật lý - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Vật lý - Năm học 2019-2020

20h:52' 22/04/2020   |   2079
Đề thi Năng khiếu môn Vật lý - Năm học 2019-2020
Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2019-2020

Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2019-2020

22h:38' 21/04/2020   |   2561
Đề thi Năng khiếu môn Toán - Năm học 2019-2020