Thứ ba, ngày 26 tháng 09 năm 2023
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Năng khiếu

Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2022-2023

15h:00' 25/10/2022   |   1697
Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023

14h:51' 25/10/2022   |   1487
Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023

14h:47' 25/10/2022   |   4857
Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2022-2023

14h:41' 25/10/2022   |   5028
Đề thi năng khiếu môn tiếng Anh. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2022-2023

16h:16' 13/10/2022   |   0
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023

15h:55' 11/10/2022   |   1958
Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

15h:47' 11/10/2022   |   1667
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023

15h:40' 11/10/2022   |   1987
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Hoá học. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Hoá học. Năm học: 2022-2023

09h:09' 11/10/2022   |   1553
Đề thi năng khiếu môn Hoá học. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

09h:04' 11/10/2022   |   1976
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023
Đề thi Năng khiếu môn Toán. Năm học: 2022-2023

Đề thi Năng khiếu môn Toán. Năm học: 2022-2023

08h:47' 11/10/2022   |   1872
Đề thi Năng khiếu môn Toán. Năm học 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

10h:11' 06/01/2022   |   2368
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022