Thứ năm, ngày 01 tháng 12 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Năng khiếu

Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2022-2023

15h:00' 25/10/2022   |   200
Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023

14h:51' 25/10/2022   |   192
Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023

14h:47' 25/10/2022   |   330
Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2022-2023

14h:41' 25/10/2022   |   345
Đề thi năng khiếu môn tiếng Anh. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2022-2023

16h:16' 13/10/2022   |   0
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023

15h:55' 11/10/2022   |   389
Đề thi năng khiếu môn Địa lí. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023

15h:47' 11/10/2022   |   293
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023

15h:40' 11/10/2022   |   302
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Hoá học. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Hoá học. Năm học: 2022-2023

09h:09' 11/10/2022   |   253
Đề thi năng khiếu môn Hoá học. Năm học: 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023

09h:04' 11/10/2022   |   383
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2022-2023
Đề thi Năng khiếu môn Toán. Năm học: 2022-2023

Đề thi Năng khiếu môn Toán. Năm học: 2022-2023

08h:47' 11/10/2022   |   379
Đề thi Năng khiếu môn Toán. Năm học 2022-2023
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

10h:11' 06/01/2022   |   1438
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022