Thứ ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Năng khiếu

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022

09h:53' 05/03/2022   |   189
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022

08h:53' 05/03/2022   |   127
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

10h:11' 22/02/2022   |   456
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2021-2022

10h:07' 22/02/2022   |   552
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2021-2022

09h:55' 22/02/2022   |   647
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022

09h:30' 22/02/2022   |   321
Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022

15h:26' 05/01/2022   |   839
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Toán. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Toán. Năm học: 2021-2022

15h:13' 05/01/2022   |   915
Đề thi năng khiếu môn Toán. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022

08h:46' 22/10/2021   |   1216
Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2020-2021

09h:51' 28/09/2021   |   1025
Đề thi năng khiếu môn tiếng Pháp. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2020-2021

09h:43' 28/09/2021   |   460
Đề thi năng khiếu môn tiếng Nga. Năm học: 2020-2021
Đề thi năng khiếu môn tiếng Anh. Năm học: 2020-2021

Đề thi năng khiếu môn tiếng Anh. Năm học: 2020-2021

09h:32' 28/09/2021   |   2070
Đề thi năng khiếu môn tiếng Anh. Năm học: 2020-2021