Chủ nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Năm học 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Hóa học chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Hóa học chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:09' 18/01/2022   |   1655
Đề thi khảo sát môn Hóa học chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn Vật lý chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Vật lý chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:05' 18/01/2022   |   2098
Đề thi khảo môn Vật lý chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi khảo sát môn Toán chuyên. Năm học: 2021-2022

Đề thi khảo sát môn Toán chuyên. Năm học: 2021-2022

15h:01' 18/01/2022   |   0
Đề thi khảo sát môn Toán chuyên. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

10h:11' 06/01/2022   |   3657
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2021-2022

10h:07' 06/01/2022   |   4161
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2021-2022

09h:55' 06/01/2022   |   7031
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022

09h:53' 06/01/2022   |   5663
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022

09h:30' 06/01/2022   |   3609
Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022

08h:53' 06/01/2022   |   3079
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2021-2022

08h:33' 06/01/2022   |   8769
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022

08h:25' 06/01/2022   |   3586
Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2021-2022

19h:57' 05/01/2022   |   3876
Đề thi năng khiếu môn Tin học. Năm học: 2021-2022