Thứ hai, ngày 23 tháng 05 năm 2022
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Năm học 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022

09h:53' 05/03/2022   |   188
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Pháp. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022

08h:53' 05/03/2022   |   124
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Nga. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2021-2022

08h:33' 05/03/2022   |   401
Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022

08h:25' 05/03/2022   |   415
Đề thi năng khiếu môn Địa lý. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022

10h:11' 22/02/2022   |   452
Đề thi năng khiếu môn Lịch sử. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2021-2022

10h:07' 22/02/2022   |   546
Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2021-2022

09h:55' 22/02/2022   |   640
Đề thi năng khiếu môn Sinh học. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022

09h:30' 22/02/2022   |   313
Đề thi năng khiếu môn Hóa học. Năm học: 2021-2022
Học viện đào tạo ICE trao học bổng và tặng quà cho các HS chuyên Nguyễn Trãi. Năm học: 2021-2022

Học viện đào tạo ICE trao học bổng và tặng quà cho các HS chuyên Nguyễn Trãi. Năm học: 2021-2022

09h:14' 22/02/2022   |   139
Học viện đào tạo ICE trao học bổng và tặng quà cho các HS chuyên Nguyễn Trãi đạt điểm thi IELTS cao trong năm học 2021-2022.
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022

15h:26' 05/01/2022   |   827
Đề thi năng khiếu môn Vật lý. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu môn Toán. Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu môn Toán. Năm học: 2021-2022

15h:13' 05/01/2022   |   913
Đề thi năng khiếu môn Toán. Năm học: 2021-2022
Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022

Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022

08h:46' 22/10/2021   |   1216
Đề thi năng khiếu lần 1 - Năm học: 2021-2022