Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi công bố danh sách các em học sinh đã trúng tuyển vào các lớp 10 của trường năm học 2009-2010 bao gồm
Lớp Chuyên Toán
Lớp Chuyên Tin
Lớp Chuyên Lý
Lớp Chuyên Hoá
Lớp Chuyên Sinh
Lớp Chuyên Văn
Lớp Chuyên Sử
Lớp Chuyên Địa
Lớp Chuyên Tiếng Anh
Lớp Chuyên Tiếng Pháp
Lớp Chuyên Tiếng Nga
Lớp không Chuyên
Chúc mừng các em đã trở thành học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi.

Bảng điểm chi tiết có thể xem ở dưới đây:
Bảng điểm các môn thi chung ở trường Nguyễn Trãi
Bảng điểm thi Chuyên Toán, Tin
Bảng điểm thi Chuyên Lý
Bảng điểm thi Chuyên Hoá
Bảng điểm thi Chuyên Sinh
Bảng điểm thi Chuyên Văn
Bảng điểm thi Chuyên Sử
Bảng điểm thi Chuyên Địa
Bảng điểm thi Chuyên Ngoại ngữ
Điểm Chuẩn các trường Công lập