Thầy giáo Phan Tuấn Cộng chia sẻ trong buổi giao lưu
Các thế hệ Hiệu trưởng: Cô giáo Nguyễn Bạch Vân; thầy giáo Đặng Tự Ân; cô giáo Nguyễn Lan Phương; thầy giáo Phan Tuấn Cộng
Ông Nguyễn Dương Thái - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương - Cựu học sinh chuyên Toán tặng hoa chúc mừng
Ban đại diện CMHS tặng hoa chúc mừng
Ban đại diện CMHS tặng hoa chúc mừng
Ban đại diện CMHS tặng hoa chúc mừng
Ban đại diện CMHS tặng hoa chúc mừng
Cô Trịnh Ngọc Ánh, cô Ngô Thị Lan Hương nguyên là giáo viên, nhân viên nhà trường tặng hoa chúc mừng
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Bạch Vân - Nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của trường chia sẻ trong buổi giao lưu
Thầy giáo Nghiêm Vinh Quang - Tổ trưởng tổ Vật lý - Cựu học sinh chuyên Lý phát biểu trong buổi giao lưu
Cô giáo Nguyễn Thị Mai Phương - giáo viên môn Hóa học - cựu học sinh chuyên Hóa phát biểu tại buổi giao lưu
Thầy giáo Đặng Tự Ân - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ trong buổi giao lưu
Lãnh đạo nhà trường tặng quà lưu niệm cho các lãnh đạo, giáo viên, nhân viên đã từng công tác tại trường