Thầy giáo Phan Tuấn Cộng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong buổi giao lưu
MC Nguyễn Thế Sinh (GV môn Toán) - MC Nguyễn Thu Quyên (Bí thư Đoàn - GV môn Lịch sử) - Cựu học sinh Nhà trường
Giao lưu các thế hệ giáo viên của trường
Ông Nguyễn Dương Thái - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương - Cựu học sinh chuyên Toán tặng hoa chúc mừng
Đại diện lớp Toán đặc biệt tặng hoa chúc mừng
Đại diện lớp chuyên Toán khóa 1986-1991 tặng hoa chúc mừng
Đại diện cựu học sinh tặng quà (Logo) cho nhà trường
Đại diện cựu học sinh tặng hoa chúc mừng
Đại diện cựu học sinh tặng hoa chúc mừng
Đại diện cựu học sinh tặng hoa chúc mừng
Đại diện cựu học sinh tặng hoa chúc mừng
Đại diện cựu học sinh tặng hoa chúc mừng
Đại diện cựu học sinh tặng hoa chúc mừng
Đại diện cựu học sinh tặng hoa chúc mừng
Tiết mục văn nghệ của Giáo viên - Nhân viên
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu
Tiết mục văn nghệ của các thế hệ học sinh trong buổi giao lưu