Tập thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên nhà trường năm học 2014-2015
Tập thể lãnh đạo nhà trường - Năm học 2014-2015
BCH Đảng bộ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi khóa V
BCH Công Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi
BCH Đoàn Thanh niên CSHCM
Tổ Toán - Năm học 2014-2015
Tổ Tin học - Năm học 2014-2015
Tổ Vật lý - Năm học 2014-2015
Tổ Hóa học - Năm học 2014-2015
Tổ Sinh học - Công nghệ - Năm học 2014-2015
Tổ Ngữ văn - Năm học 2014-2015
Tổ Lịch sử - Giáo dục công dân - Năm học 2014-2015
Tổ Địa lý - Thể dục - Năm học 2014-2015
Tổ Ngoại ngữ - Năm học 2014-2015
Tổ Văn phòng - Năm học 2014-2015

Đang cập nhật

Nguồn: Thầy Bùi Đình Nhiễu