Đề thi HSG  hội các trường chuyên vùng Duyên Hải và Đồng bằng Bắc bộ. Môn Tin học lớp 10 năm học 2011-2012

http://www.chuyennguyentrai.edu.vn/uploads/Mon Tin_hoc/dechinhthuc.doc

Nguồn: Hội các trường chuyên vùng duyên hải

Tác giả: Phan Thị Huệ